TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|
मूकाम्बिकायाः अष्टोत्तरशतनामावलिः

मूकाम्बिकायाः अष्टोत्तरशतनामावलिः

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess

मूकाम्बिकायाः अष्टोत्तरशतनामावलिः

 

॥ श्री मूकाम्बिकायाः अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ जय जय शङ्कर ॥

ॐ श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका समेताय श्री चन्द्रमौळीश्वर परब्रह्मणे नमः !

ॐ श्रीनाथादितनूत्थश्री महाअक्ष्म्यै नमो नमः ॥

ॐ भवभावित चित्तेजः स्वरूपिण्यै नमो नमः ॥

ॐ कृतानङ्गवधूकोटि सौन्दर्यायै नमो नमः ॥

ॐ उद्यदादित्यसाहस्र प्रकाशायै नमो नमः ॥

ॐ देवतार्पितशस्त्रास्त्र भूषणायै नमो नमः ॥

ॐ शरणागत सन्त्राण नियोगायै नमो नमः ॥

ॐ सिम्हराजवरस्कन्ध सम्स्थितायै नमो नमः ॥

ॐ अट्टहासपरित्रस्त दैत्यौघायै नमो नमः ॥

ॐ महामहिषदैत्येन्द्र विघातिन्यै नमो नमः ॥

ॐ पुरन्दरमुखामर्त्य वरदायै नमो नमः ॥

ॐ कोलर्षिप्रवरध्यान प्रत्ययायै नमो नमः ॥

ॐ श्रीकण्ठक्लृप्तश्रीचक्र मध्यस्थायै नमो नमः ॥

ॐ मिथुनाकारकलित स्वभावायै नमो नमः ॥

ॐ इष्टानुरूपप्रमुख देवतायै नमो नमः ॥

ॐ तप्तजाम्बूनदप्रख्य शरीरायै नमो नमः ॥

ॐ केतकी मालतीपुष्प भूषितायै नमो नमः ॥

ॐ विचित्ररत्नसम्युक्तकिरीटायै नमो नमः ॥

ॐ रमणीयद्विरेफालि कुन्तलायै नमो नमः ॥

ॐ अर्धशुभ्राम्शु विभ्राजल्ललाटायै नमो नमः ॥

ॐ मुखचन्द्रान्तकस्तूरी तिलकयै नमो नमः ॥

ॐ मनोज्ञवक्रभ्रूवल्लीयुगलायै नमो नमः ॥

ॐ रजनीशदिनेशाग्निलोचनायै नमो नमः ॥

ॐ करुणारससम्सिक्त नेत्रान्तायै नमो नमः ॥

ॐ चाम्पेयकुसुमोद्भासि नासिकायै नमो नमः ॥

ॐ तारकाभ नसारत्न भासुरायै नमो नमः ॥

ॐ सद्रत्नखचित स्वर्ण ताटङ्कायै नमो नमः ॥

ॐ रत्नादर्शप्रतीकाश कपोलायै नमो नमः ॥

ॐ ताम्बूलशोभितवरस्मितास्यायै नमो नमः ॥

ॐ कुन्दकुट्मलसङ्काश दशनायै नमो नमः ॥

ॐ फुल्लप्रवालरदन वसनायै नमो नमः ॥

ॐ स्वकान्तस्वान्त विक्षोभि चिबुकायै नमो नमः ॥

ॐ मुक्ताहारलसत्कम्बुकन्धरायै नमो नमः ॥

ॐ साष्टापदाङ्गदभुज चतुष्कायै नमो नमः ॥

ॐ शङ्खचक्रवराभीति कराब्जायै नमो नमः ॥

ॐ मतङ्गजमहाकुम्भवक्षोजायै नमो नमः ॥

ॐ कुचभारनमन्मन्जु मध्यमायै नमो नमः ॥

ॐ तटित्पुञ्जाभकौशेय सुचेलायै नमो नमः ॥

ॐ रम्यकिङ्किणिकाकाञ्ची रञ्जितायै नमो नमः ॥

ॐ अतिमञ्जुलरम्भोरुद्वितयायै नमो नमः ॥

ॐ माणिक्यमुकुटाष्ठीव सम्युक्तायै नमो नमः ॥

ॐ देवेशमुकुटोद्दीप्तपदाब्जायै नमो नमः ॥

ॐ भार्गवाराध्यगाङ्गेय पादुकायै नमो नमः ॥

ॐ मत्तदन्तावलोत्तम्स गमनायै नमो नमः ॥

ॐ कुङ्कुमागरु भद्रश्री चर्चिताङ्ग्यै नमो नमः ॥

ॐ सचामरामरीरत्न वीजितायै नमो नमः ॥

ॐ प्रणताखिलसौभाग्य प्रदायिन्यै नमो नमः ॥

ॐ दानवार्दितशक्रादि सन्नुतायै नमो नमः ॥

ॐ धूम्रलोचन दैतेय दहनायै नमो नमः ॥

ॐ चण्डमुण्डमहाशीर्ष खण्डनायै नमो नमः ॥

ॐ रक्तबीजमहादैत्य शिक्षकायै नमो नमः ॥

ॐ मदोद्धत निशुम्भाख्य भञ्जनायै नमो नमः ॥

ॐ घोरशुम्भासुराधीश नाशनायै नमो नमः ॥

ॐ मधुकैटभ सम्हार कारणायै नमो नमः ॥

ॐ विरिञ्चिमुख सङ्गीत समज्ञायै नमो नमः ॥

ॐ सर्वबाधाप्रशमनचरित्रायै नमो नमः ॥

ॐ समाधिसुरथक्ष्माभृदर्चितायै नमो नमः ॥

ॐ मार्कण्डेयमुनिश्रेष्ठ सम्स्तुतायै नमो नमः ॥

ॐ व्यालासुरद्विषद्विष्णु स्वरूपिण्यै नमो नमः ॥

ॐ क्रूरवेत्रासुरप्राण मारणायै नमो नमः ॥

ॐ लक्ष्मी सरस्वती काली वेषाढ्यायै नमो नमः ॥

ॐ सृष्टिस्थितिलयक्रीडा तत्परायै नमो नमः ॥

ॐ ब्रह्मोपेन्द्रगिरीशादि प्रतीक्षायै नमो नमः ॥

ॐ अमृताब्धिमणिद्वीप निवासिन्यै नमो नमः ॥

ॐ निखिलानन्दसन्दोह विग्रहायै नमो नमः ॥

ॐ महाकदम्बविपिन मध्यगायै नमो नमः ॥

ॐ अनेककोटि ब्रह्माण्ड जनन्यै नमो नमः ॥

ॐ मुमुक्षुजनसन्मार्ग दर्शिकायै नमो नमः ॥

ॐ द्वादशान्त षडम्भोज विहारायै नमो नमः ॥

ॐ सहस्रारमहापद्मसदनायै नमो नमः ॥

ॐ जन्मप्रमुखषड्भाव वर्जितायै नमो नमः ॥

ॐ मूलाधारादि षट्चक्रनिलयायै नमो नमः ॥

ॐ चराचरात्मक जगत् सम्प्रोतायै नमो नमः ॥

ॐ महायोगिजनस्वान्त निशान्तायै नमो नमः ॥

ॐ सर्ववेदान्तसत्सार सम्वेद्यायै नमो नमः ॥

ॐ हृदिनिक्षिप्त निःशेष ब्रह्माण्डायै नमो नमः ॥

ॐ राजराजेश्वरप्राणवल्लभायै नमो नमः ॥

ॐ तुषाराचलराजन्य तनयायै नमो नमः ॥

ॐ सर्वात्म पुण्डरीकाक्ष सहोदर्यै नमो नमः ॥

ॐ मूकीकृतमहामूकदानवायै नमो नमः ॥

ॐ दुष्टमूक शिरः शैल कुलिशायै नमो नमः ॥

ॐ कुटजोपत्यकामुख्य निवासायै नमो नमः ॥

ॐ वरेण्य दक्षिणार्धाङ्ग महेशायै नमो नमः ॥

ॐ ज्योतिश्चक्रासनाभिख्य पीठस्थायै नमो नमः ॥

ॐ नवकोटि महदुर्गा संवृतायै नमो नमः ॥

ॐ विघ्नेशस्कन्दवीरेश वत्सलायै नमो नमः ॥

ॐ कलिकल्मष विध्वम्स समर्थायै नमो नमः ॥

ॐ षोडशार्णमहामन्त्रमन्दिरायै नमो नमः ॥

ॐ पञ्चप्रणवलोलम्ब पङ्कजायै नमो नमः ॥

ॐ मिथुनार्चन संहृष्ट हृदयायै नमो नमः ॥

ॐ वसुदेव मनोभीष्ट फलदायै नमो नमः ॥

ॐ कम्सासुरवराराति पूजितायै नमो नमः ॥

ॐ रुक्मिणीसत्यभामादि वन्दितायै नमो नमः ॥

ॐ नन्दगोपप्रियागर्भ सम्भूतायै नमो नमः ॥

ॐ कम्सप्राणापहरण साधनायै नमो नमः ॥

ॐ सुवासिनी वधूपूजा सुप्रीतायै नमो नमः ॥

ॐ शशाङ्कशेखरोत्सङ्ग विष्ठरायै नमो नमः ॥

ॐ विभुधारिकुलारण्य कुठारायै नमो नमः ॥

ॐ सञ्जीवनौषधत्रात त्रिदशायै नमो नमः ॥

ॐ मातृसौख्यार्थि पक्षीश सेवितायै नमो नमः ॥

ॐ कटाक्षलब्ध शक्रत्व प्रद्युम्नायै नमो नमः ॥

ॐ इन्द्रक्लृप्तोत्सवोत्कृष्ट प्रहृष्टायै नमो नमः ॥

ॐ दारिद्र्यदुःखविच्छेद निपुणायै नमो नमः ॥

ॐ अनन्यभावस्वर्गापवर्गदायै नमो नमः ॥

ॐ अप्रपन्न भवत्रासदायकायै नमो नमः ॥

ॐ निर्जिताशेषपाषण्डमण्डलायै नमो नमः ॥

ॐ शिवाक्षिकुमुदाह्लाद चन्द्रिकायै नमो नमः ॥

ॐ प्रवर्तितमहाविद्या प्रधानायै नमो नमः ॥

ॐ सर्वशक्त्यैकरूप श्री मूकाम्बायै नमो नमः ॥॥ॐ ॥॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-10-15T14:49:31.6700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

money capital

  • मुद्राद्रव्य-पूंजी 
  • पैशातील भांडवल, पैसारूप भांडवल 
  • पैशातील भांडवल 
  • पैसारुप भांडवल 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध देवदेवतांचे आकार, रंग, रूप ही कल्पना कशी आणि कोणी निर्माण केली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.