संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|
गणेशाष्टोत्तरशतनामावलि:

गणेशाष्टोत्तरशतनामावलि:

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess.


ॐ विनायकाय नमः
ॐ विघ्नराजाय नमः
ॐ गौरीपुत्राय नमः
ॐ गणेश्वराय नमः
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ पूताय नमः
ॐ दक्षाय नमः
ॐ अध्यक्षाय नमः
ॐ द्विजप्रियाय नमः १०
ॐ अग्निगर्भच्छिदे नमः
ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः
ॐ वाणीबलप्रदाय नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
ॐ शर्वतनयाय नमः
ॐ शर्वरीप्रियाय नमः
ॐ सर्वात्मकाय नमः
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ अनेकार्चिताय नमः २०
ॐ शिवाय नमः
ॐ शुद्धाय नमः
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ गजाननाय नमः
ॐ द्वैमात्रेयाय नमः
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः
ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः
ॐ एकदन्ताय नमः ३०
ॐ चतुर्बाहवे नमः
ॐ चतुराय नमः
ॐ शक्तिसंयुताय नमः
ॐ लम्बोदराय नमः
ॐ शूर्पकर्णाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः
ॐ कालाय नमः
ॐ ग्रहपतये नमः
ॐ कामिने नमः ४०
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः
ॐ पाशाङ्कुशधराय नमः
ॐ चण्डाय नमः
ॐ गुणातीताय नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ अकल्मषाय नमः
ॐ स्वयंसिद्धाय नमः
ॐ सिद्धार्चितपदांबुजाय नमः
ॐ बीजपूरफलासक्ताय नमः
ॐ वरदाय नमः ५०
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ कृतिने नमः
ॐ विद्वत्प्रियाय नमः
ॐ वीतभयाय नमः
ॐ गदिने नमः
ॐ चक्रिणे नमः
ॐ इक्षुचापधृते नमः
ॐ श्रीदाय नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ उत्पलकराय नमः ६०
ॐ श्रीपतये नमः
ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः
ॐ कुलाद्रिभेत्रे नमः
ॐ जटिलाय नमः
ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः
ॐ चन्द्रचूडामणये नमः
ॐ कान्ताय नमः
ॐ पापहारिणे नमः
ॐ समाहिताय नमः
ॐ आश्रिताय नमः ७०
ॐ श्रीकराय नमः
ॐ सौम्याय नमः
ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ कैवल्यसुखदाय नमः
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः
ॐ ज्ञानिने नमः
ॐ दयायुताय नमः
ॐ दान्ताय नमः
ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ८०
ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः
ॐ श्रीकण्ठाय नमः
ॐ विबुधेश्वराय नमः
ॐ रमार्चिताय नमः
ॐ विधये नमः
ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः
ॐ स्थूलकण्ठाय नमः
ॐ स्वयंकर्त्रे नमः
ॐ सामघोषप्रियाय नमः
ॐ पराय नमः ९०
ॐ स्थूलतुण्डाय नमः
ॐ अग्रण्यै नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ वागीशाय नमः
ॐ सिद्धिदायकाय नमः
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः
ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः
ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः
ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्ग-
ॐ खेलनोत्सुकमानसाय नमः
ॐ स्वलावण्यसुधासाराय नमः १००
ॐ जितमन्मथविग्रहाय नमः
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः
ॐ मायिने नमः
ॐ मूषिकवाहनाय नमः
ॐ हृष्टाय नमः
ॐ तुष्टाय नमः
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय १०८

N/A

References : N/A
Last Updated : February 15, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP