संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|

राहु अष्टोत्तरशतनामावलिः

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess

 

|| राहु अष्टोत्तरशतनामावलिः ||

राहु बीज मन्त्र - ॐ भ्राँ भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः ॥

ॐ राहवे नमः ॥

ॐ सैंहिकेयाय नमः ॥

ॐ विधुन्तुदाय नमः ॥

ॐ सुरशत्रवे नमः ॥

ॐ तमसे नमः ॥

ॐ फणिने नमः ॥

ॐ गार्ग्यनयाय नमः ॥

ॐ सुरापिने नमः ॥

ॐ नीलजीमूतसंकाशाय नमः ॥

ॐ चतुर्भुजाय नमः ||

ॐ खङ्गखेटकधारिणे नमः ॥

ॐ वरदायकहस्तकाय नमः ॥

ॐ शूलायुधाय नमः ॥

ॐ मेघवर्णाय नमः ॥

ॐ कृष्णध्वजपताकावते नमः ॥

ॐ दक्षिणाशामुखरथाय नमः ॥

ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकरालकाय नमः ॥

ॐ शूर्पाकारसंस्थाय नमः ॥

ॐ गोमेदाभरणप्रियाय नमः ॥

ॐ माषप्रियाय नमः ॥

ॐ कश्यपर्षिनन्दनाय नमः ॥

ॐ भुजगेश्वराय नमः ॥

ॐ उल्कापातयित्रे नमः ॥

ॐ शूलिने नमः ॥

ॐ निधिपाय नमः ॥

ॐ कृष्णसर्पराजे नमः ॥

ॐ विषज्वलावृतास्याय अर्धशरीराय नमः ॥

ॐ शात्रवप्रदाय नमः ॥

ॐ रवीन्दुभीकराय नमः ॥

ॐ छायास्वरूपिणे नमः ॥

ॐ कठिनाङ्गकाय नमः ॥

ॐ द्विषच्चक्रच्छेदकाय नमः ॥

ॐ करालास्याय नमः ॥

ॐ भयंकराय नमः ॥

ॐ क्रूरकर्मणे नमः ॥

ॐ तमोरूपाय नमः ॥

ॐ श्यामात्मने नमः ॥

ॐ नीललोहिताय नमः ॥

ॐ किरीटिणे नमः ॥

ॐ नीलवसनाय नमः ॥

ॐ शनिसमान्तवर्त्मगाय नमः ॥

ॐ चाण्डालवर्णाय नमः ॥

ॐ अश्व्यर्क्षभवाय नमः ॥

ॐ मेषभवाय नमः ॥

ॐ शनिवत्फलदाय नमः ॥

ॐ शूराय नमः ॥

ॐ अपसव्यगतये नमः ॥

ॐ उपरागकराय नमः ॥

ॐ सोमसूर्यच्छविविमर्दकाय नमः ॥

ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः ॥

ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः ॥

ॐ अष्टमग्रहाय नमः ॥

ॐ कबन्धमात्रदेहाय नमः ॥

ॐ यातुधानकुलोद्भवाय नमः ॥

ॐ गोविन्दवरपात्राय नमः ॥

ॐ देवजातिप्रविष्टकाय नमः ॥

ॐ क्रूराय नमः ॥

ॐ घोराय नमः ॥

ॐ शनेर्मित्राय नमः ॥

ॐ शुक्रमित्राय नमः ॥

ॐ अगोचराय नमः ॥

ॐ माने गङ्गास्नानदात्रे नमः ॥

ॐ स्वगृहे प्रबलाढ्यदाय नमः ॥

ॐ सद्गृहेऽन्यबलधृते नमः ॥

ॐ चतुर्थे मातृनाशकाय नमः ॥

ॐ चन्द्रयुक्ते चण्डालजन्मसूचकाय नमः ॥

ॐ सिंहजन्मने नमः ॥

ॐ राज्यदात्रे नमः ॥

ॐ महाकायाय नमः ॥

ॐ जन्मकर्त्रे नमः ॥

ॐ विधुरिपवे नमः ॥

ॐ मादकज्ञानदाय नमः ॥

ॐ जन्मकन्याराज्यदात्रे नमः ॥

ॐ जन्महानिदाय नमः ॥

ॐ नवमे पितृहन्त्रे नमः ॥

ॐ पञ्चमे शोकदायकाय नमः ॥

ॐ द्यूने कलत्रहन्त्रे नमः ॥

ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः ॥

ॐ षष्ठे वित्तदात्रे नमः ॥

ॐ चतुर्थे वैरदायकाय नमः ॥

ॐ नवमे पापदात्रे नमः ॥

ॐ दशमे शोकदायकाय नमः ॥

ॐ आदौ यशः प्रदात्रे नमः ॥

ॐ अन्ते वैरप्रदायकाय नमः ॥

ॐ कालात्मने नमः ॥

ॐ गोचराचाराय नमः ॥

ॐ धने ककुत्प्रदाय नमः ॥

ॐ पञ्चमे धिशणाशृङ्गदाय नमः ॥

ॐ स्वर्भानवे नमः ॥

ॐ बलिने नमः ॥

ॐ महासौख्यप्रदायिने नमः ॥

ॐ चन्द्रवैरिणे नमः ॥

ॐ शाश्वताय नमः ॥

ॐ सुरशत्रवे नमः ॥

ॐ पापग्रहाय नमः ॥

ॐ शाम्भवाय नमः ॥

ॐ पूज्यकाय नमः ॥

ॐ पाटीरपूरणाय नमः ॥

ॐ पैठीनसकुलोद्भवाय नमः ॥

ॐ भक्तरक्षाय नमः ॥

ॐ राहुमूर्तये नमः ॥

ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ॥

ॐ दीर्घाय नमः ॥

ॐ कृष्णाय नमः ॥

ॐ अतनवे नमः ॥

ॐ विष्णुनेत्रारये नमः ॥

ॐ देवाय नमः ॥

ॐ दानवाय नमः ॥

॥ इति राहु अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP