TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|
अकारादिदत्ताष्टोत्तरशतनामावलिः ।

अकारादिदत्ताष्टोत्तरशतनामावलिः ।

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess


अकारादिदत्ताष्टोत्तरशतनामावलिः ।

१. अत्रिवरदाय नमः ।

२. अनसूयानंदवर्धनाय नमः ।

३. अवधूताय नमः ।

४. आजीविने नमः ।

५. आडंबरद्विषे नमः ।

६. आत्रेयाय नमः ।

७. आहितुण्डिकाय नमः ।

८. इज्याय नमः ।

९. इद्धाय नमः ।

१०. इभारिमध्याय नमः ।

११. ईष्मान्तकाय नमः ।

१२. उटजवासिने नमः ।

१३. उत्कलितेक्षणाय नमः ।

१४. उत्तानशायिने नमः ।

१५. ऊर्जस्वलाय नमः ।

१६. ऊर्ध्वरेतसे नमः ।

१७. ऊष्मपाय नमः ।

१८. ऋणमोचनाय नमः ।

१९. ऋतंभराय नमः ।

२०. ऋदाय नमः ।

२१. ऋवन्द्याय नमः ।

२२. लृस्थगीताय नमः ।

२३. एकवीराय नमः ।

२४. एकाक्षरस्वरुपाय नमः ।

२५. एणाङकबन्धवे नमः ।

२६. ऐकान्तिकसुखाय नमः ।

२७. ऐणासनाय नमः ।

२८. ओजस्विने नमः ।

२९. ईदनप्रियाय नमः ।

३०. औदुम्बराय नमः ।

३१. औधस्यान्नाय नमः ।

३२. औरुपिणे नमः ।

३३. कजेक्षणाय नमः ।

३४. कद्रुकेशाय नमः ।

३५. कन्थाधारिणे नमः ।

३६. कपालपाणये नमः ।

३७. खटधराय नमः ।

३८. खर्वटनिवासिने नमः ।

३९. खलारातये नमः ।

४०. गगनाध्वगाय नमः ।

४१. गणिकागतिदाय नमः ।

४२. गह्वरगेहाय नमः ।

४३. घनश्याम नमः ।

४४. घर्मांशवे नमः ।

४५. ङदेवाय नमः ।

४६. चक्रधराय नमः ।

४७. चराचरस्वरुपिणे नमः ।

४८. छन्दोगीताय नमः ।

४९. छमण्डनाथाय नमः ।

५०. जगन्मित्राय नमः ।

५१. जटिलाय नमः ।

५२. जन्मातीताय नमः ।

५३. झरस्नायिने नमः ।

५४. झषाङकदाहिने नमः ।

५५. त्रविवर्जिताय नमः ।

५६. टजिताय नमः ।

५७. टट्टरीद्रुहे नमः ।

५८. ठक्कुराय नमः ।

५९. डमरुकराय नमः ।

६०. डमाकदारिणे नमः ।

६१. ढक्कवासिने नमः ।

६२. ढक्कानादप्रियाय नमः ।

६३. ण्यस्नायिने नमः ।

६४. तटस्थाय नमः ।

६५.तत्त्वज्ञाय नमः ।

६६. तपोनिधये नमः ।

६७. तमोनुदे नमः ।

६८. थवासिने नमः ।

६९. दत्तात्रेयाय नमः ।

७०. दयाघनाय नमः ।

७१. दरवरार्चिताय नमः ।

७२. दरीगेहाय नमः ।

७३. धट्टीवस्त्राय नमः ।

७४. घन्याय नमः ।

७५. धर्माधर्मातिगाय नमः ।

७६. नग्नाय नमः ।

७७. नटवराय नमः ।

७८. नग्नाङगयङकाय नमः ।

७९. पक्षापक्षरहिताय नमः ।

८०. पङिक्तपावनाय नमः ।

८१. पतितोद्धारकाय नमः ।

८२. फटाछत्राय नमः ।

८३. फलाशनाय नमः ।

८४. बटुवेषाय नमः ।

८५. बहूदकाय नमः ।

८६. भगुरवे नमः ।

८७. भट्टारकाय नमः ।

८८. भस्मोद्धू लिताङगाय नमः ।

८९. मञ्जुभाषिणे नमः ।

९०. मनीषिणे नमः ।

९१. यतिवेषाय नमः ।

९२. यदृच्छालाभसन्तुष्टाय नमः ।

९३. ’रङग’-तारकाय नमः ।

९४. रणशूराय नमः ।

९५. रम्याय नयः ।

९६. लघ्वाहाराय नसः ।

९७. लब्धवर्णाय नमः ।

९८. लम्बहस्ताय नमः ।

९९. वज्रदेहाय नमः ।

१००. वनाश्रमिणे नमः ।

१०१. शकुन्तक्रीडाय नमः ।

१०२. शरण्याय नमः ।

१०३. षड्‌बाहवे नमः ।

१०४. संयमिने नमः ।

१०५. सत्ययज्ञाय नमः ।

१०६. सरसिजाक्षाय ममः ।

१०७. हठयोगविशारदाय नमः ।

१०८. हंसाय नमः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-20T10:44:35.0200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नाक झाडणें

  • नाक चेचणें 
  • तिरस्कार दाखविणें 
  • ताठा गर्व उतरविणें. 
  • नाक शिंकरणें. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

what is the history behind " HARI MERE HALAR KI LAKARI" made by Surdasji?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.