संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|
सत्यनारायण अष्टोत्तरनामावलि

सत्यनारायण अष्टोत्तरनामावलि

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess.

 

॥ श्रीसत्यनारायण अष्टोत्तरनामावलि ॥

ॐ सत्यदेवाय नमः ॥

ॐ सत्यात्मने नमः ॥

ॐ सत्यभूताय नमः ॥

ॐ सत्यपुरुषाय नमः ॥

ॐ सत्यनाथाय नमः ॥

ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ॥

ॐ सत्ययोगाय नमः ॥

ॐ सत्यज्ञानाय नमः ॥

ॐ सत्यज्ञानप्रियाय नमः ॥

ॐ सत्यनिधये नमः ॥

ॐ सत्यसम्भवाय नमः ॥

ॐ सत्यप्रभुवे नमः ॥

ॐ सत्येश्वराय नमः ॥

ॐ सत्यकर्मणे नमः ॥

ॐ सत्यपवित्राय नमः ॥

ॐ सत्यमंगलाय नमः ॥

ॐ सत्यगर्भाय नमः ॥

ॐ सत्यप्रजापतये नमः ॥

ॐ सत्यविक्रमाय नमः ॥

ॐ सत्यसिद्धाय नमः ॥

ॐ सत्याच्युताय नमः ॥

ॐ सत्यवीराय नमः ॥

ॐ सत्यबोधाय नमः ॥

ॐ सत्यधर्माय नमः ॥

ॐ सत्याग्रजाय नमः ॥

ॐ सत्यसंतुष्टाय नमः ॥

ॐ सत्यवराहाय नमः ॥

ॐ सत्यपारायणाय नमः ॥

ॐ सत्यपूर्णाय नमः ॥

ॐ सत्यौषधाय नमः ॥

ॐ सत्यशाश्वताय नमः ॥

ॐ सत्यप्रवर्धनाय नमः ॥

ॐ सत्यविभवे नमः ॥

ॐ सत्यज्येष्ठाय नमः ॥

ॐ सत्यश्रेष्ठाय नमः ॥

ॐ सत्यविक्रमिणे नमः ॥

ॐ सत्यधन्विने नमः ॥

ॐ सत्यमेधाय नमः ॥

ॐ सत्याधीशाय नमः ॥

ॐ सत्यक्रतवे नमः ॥

ॐ सत्यकालाय नमः ॥

ॐ सत्यवत्सलाय नमः ॥

ॐ सत्यवसवे नमः ॥

ॐ सत्यमेघाय नमः ॥

ॐ सत्यरुद्राय नमः ॥

ॐ सत्यब्रह्मणे नमः ॥

ॐ सत्यामृताय नमः ॥

ॐ सत्यवेदाङ्गाय नमः ॥

ॐ सत्यचतुरात्मने नमः ॥

ॐ सत्यभोक्त्रे नमः ॥

ॐ सत्यशुचये नमः ॥

ॐ सत्यार्जिताय नमः ॥

ॐ सत्येंद्राय नमः ॥

ॐ सत्यसंगराय नमः ॥

ॐ सत्यस्वर्गाय नमः ॥

ॐ सत्यनियमाय नमः ॥

ॐ सत्यमेधाय नमः ॥

ॐ सत्यवेद्याय नमः ॥

ॐ सत्यपीयूषाय नमः ॥

ॐ सत्यमायाय नमः ॥

ॐ सत्यमोहाय नमः ॥

ॐ सत्यसुरानंदाय नमः ॥

ॐ सत्यसागराय नमः ॥

ॐ सत्यतपसे नमः ॥

ॐ सत्यसिंहाय नमः ॥

ॐ सत्यमृगाय नमः ॥

ॐ सत्यलोकपालकाय नमः ॥

ॐ सत्यस्थिताय नमः ॥

ॐ सत्यदिक्पालकाय नमः ॥

ॐ सत्यधनुर्धराय नमः ॥

ॐ सत्याम्बुजाय नमः ॥

ॐ सत्यवाक्याय नमः ॥

ॐ सत्यगुरवे नमः ॥

ॐ सत्यन्यायाय नमः ॥

ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ॥

ॐ सत्यसंवृताय नमः ॥

ॐ सत्यसम्प्रदाय नमः ॥

ॐ सत्यवह्नये नमः ॥

ॐ सत्यवायुवे नमः ॥

ॐ सत्यशिखराय नमः ॥

ॐ सत्यानंदाय नमः ॥

ॐ सत्याधिराजाय नमः ॥

ॐ सत्यश्रीपादाय नमः ॥

ॐ सत्यगुह्याय नमः ॥

ॐ सत्योदराय नमः ॥

ॐ सत्यहृदयाय नमः ॥

ॐ सत्यकमलाय नमः ॥

ॐ सत्यनालाय नमः ॥

ॐ सत्यहस्ताय नमः ॥

ॐ सत्यबाहवे नमः ॥

ॐ सत्यमुखाय नमः ॥

ॐ सत्यजिह्वाय नमः ॥

ॐ सत्यदौंष्ट्राय नमः ॥

ॐ सत्यनाशिकाय नमः ॥

ॐ सत्यश्रोत्राय नमः ॥

ॐ सत्यचक्षसे नमः ॥

ॐ सत्यशिरसे नमः ॥

ॐ सत्यमुकुटाय नमः ॥

ॐ सत्यांबराय नमः ॥

ॐ सत्याभरणाय नमः ॥

ॐ सत्यायुधाय नमः ॥

ॐ सत्यश्रीवल्लभाय नमः ॥

ॐ सत्यगुप्ताय नमः ॥

ॐ सत्यपुष्कराय नमः ॥

ॐ सत्याध्रिदाय नमः ॥

ॐ सत्यभामावतारकाय नमः ॥

ॐ सत्यगृहरूपिणे नमः ॥

ॐ सत्यप्रहरणायुधाय नमः ॥

इति सत्यनारायणाष्टोत्तरशत नामावलिः

N/A

References : N/A
Last Updated : September 20, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP