संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|
गौर्यष्टोत्तरशतनामावलि:

गौर्यष्टोत्तरशतनामावलि:

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess.


ॐ गौर्यै नमः
ॐ गणेशजनन्यै नमः
ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः
ॐ गुहाम्बिकायै नमः
ॐ जगन्मात्रे नमः
ॐ गंगाधरकुटुंबिन्यै नमः
ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः
ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः
ॐ विश्वरूपिण्यै नमः
ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः १०
ॐ कष्टदारिद्र्यशमन्यै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ शांभव्यै नमः
ॐ शंकर्यै नमः
ॐ बालायै नमः
ॐ भवान्यै नमः
ॐ भद्रदायिन्यै नमः
ॐ माङ्गल्यदायिन्यै नमः
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः
ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः २०
ॐ महेश्वर्यै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ मन्त्राराध्यायै नमः
ॐ महाबलायै नमः
ॐ हेमाद्रिजायै नमः
ॐ हैमवत्यै नमः
ॐ पार्वत्यै नमः
ॐ पापनाशिन्यै नमः
ॐ नारायणांशजायै नमः
ॐ नित्यायै नमः ३०
ॐ निरीशायै नमः
ॐ निर्मलायै नमः
ॐ अम्बिकायै नमः
ॐ मृडान्यै नमः
ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः
ॐ मानिन्यै नमः
ॐ मेनकात्मजायै नमः
ॐ कुमार्यै नमः
ॐ कन्यकायै नमः
ॐ दुर्गायै नमः ४०
ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः
ॐ कात्यायिन्यै नमः
ॐ कृपापूर्णायै नमः
ॐ कल्याण्यै नमः
ॐ कमलार्चितायै नमः
ॐ सत्यै नमः
ॐ सर्वमय्यै नमः
ॐ सौभाग्यदायै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ अमलायै नमः ५०
ॐ अमरसंसेव्यायै नमः
ॐ अन्नपूर्णायै नमः
ॐ अमृतेश्वर्यै नमः
ॐ अखिलागमसंस्तुतायै नमः
ॐ सुखसच्चित्सुधारसायै नमः
ॐ बाल्याराधितभूतेशायै नमः
ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः
ॐ हिरण्मय्यै नमः
ॐ परायै नमः
ॐ सूक्ष्मायै नमः ६०
ॐ शीतांशुकृतशेखरायै नमः
ॐ हरिद्राकुंकुमाराध्यायै नमः
ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः
ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः
ॐ सामशिखायै नमः
ॐ वेदन्तलक्षणायै नमः
ॐ कर्मब्रह्ममय्यै नमः
ॐ कामकलनायै नमः
ॐ कांक्षितार्थदायै नमः
ॐ चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः ७०
ॐ चिदंबरशरीरिण्यै नमः
ॐ श्रीचक्रवासिन्यै नमः
ॐ देव्यै नमः
ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः
ॐ कमलायै नमः
ॐ मारारातिप्रियार्धांग्यै नमः
ॐ मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः
ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः
ॐ पुण्यायै नमः
ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः ८०
ॐ सत्यधर्मरतायै नमः
ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः
ॐ शतशांगरूपिण्यै नमः
ॐ श्यामलायै नमः
ॐ बगलायै नमः
ॐ चण्ड्यै नमः
ॐ मातृकायै नमः
ॐ भगमालिन्यै नमः
ॐ शूलिन्यै नमः
ॐ विरजायै नमः ९०
ॐ स्वाहायै नमः
ॐ स्वधायै नमः
ॐ प्रत्यंगिराम्बिकायै नमः
ॐ आर्यायै नमः
ॐ दाक्षायिण्यै नमः
ॐ दीक्षायै नमः
ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः
ॐ शिवाभिधानायै नमः
ॐ श्रीविद्यायै नमः
ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः १००
ॐ ह्र्रींकार्यै नमः
ॐ नादरूपायै नमः
ॐ त्रिपुरायै नमः
ॐ त्रिगुणायै नमः
ॐ ईश्वर्यै नमः
ॐ सुन्दर्यै नमः
ॐ स्वर्णगौर्यै नमः
ॐ षोडशाक्षरदेवतायै नमः १०८

इति गौर्यष्टोत्तरशतनामावलि:

N/A

References : N/A
Last Updated : February 15, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP