TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|
महा वाराही अष्टोत्तरशतनामावली

महा वाराही अष्टोत्तरशतनामावली

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess.


महा वाराही अष्टोत्तरशतनामावली
ॐ नमो वराह वदनायै नमः ॥
ॐ नमो वाराह्यै नमः ॥
ॐ वररूपिन्यै नमः ॥
ॐ क्रोदान नाय नमः ॥
ॐ कोल मुक्यै नमः ॥
ॐ जगदम्बायै नमः ॥
ॐ तारुण्यै नमः ॥
ॐ विस्वेस्वर्यै नमः ॥
ॐ सङ्गिन्यै नमः ॥
ॐ चक्रिन्यै नमः ॥१०
ॐ कत्क सूल गध हस्थायै नमः ॥
ॐ मुसल धरिन्यै नमः ॥
ॐ हल सकदि समायुक्थायै नमः ॥
ॐ भक्थानम् अबयप्रदायै नमः ॥
ॐ इश्तार्थ धायिन्यै नमः ॥
ॐ गोरायै नमः ॥
ॐ मह गोरायै नमः ॥
ॐ मह मायायै नमः ॥
ॐ वार्थाल्यै नमः ॥
ॐ जगदीस्वर्यै नमः ॥२०
ॐ अन्धे अन्दिन्यै नमः ॥
ॐ रुन्धे रुन्दिन्यै नमः ॥
ॐ जम्बे जम्बिन्यै नमः ॥
ॐ मोहे मोहिन्यै नमः ॥
ॐ स्थम्बे स्थम्बिन्यै नमः ॥
ॐ देवेस्यै नमः ॥
ॐ शत्रु नाशिन्यै नमः ॥
ॐ अष्ट भूजायै नमः ॥
ॐ चतुर्हस्थायै नमः ॥
ॐ उन्नथभैरवाङ्गस्थायै नमः ॥३०
ॐ कपिललोचनायै नमः ॥
ॐ पञ्जम्यै नमः ॥
ॐ लोकेश्यै नमः ॥
ॐ नील मणिप्रभायै नमः ॥
ॐ अञ्जनात्रिप्रदीकासायै नमः ॥
ॐ सिंहारुदायै नमः ॥
ॐ त्रिलोचनायै नमः ॥
ॐ श्यमलायै नमः ॥
ॐ परमायै नमः ॥
ॐ ईशान्यै नमः ॥४०
ॐ नील्यै नमः ॥
ॐ इन्दिवरसन्निभायै नमः ॥
ॐ कनस्थनसमोपेदायै नमः ॥
ॐ कपिलायै नमः ॥
ॐ कलात्मिकायै नमः ॥
ॐ अम्बिकायै नमः ॥
ॐ जगध धारायै नमः ॥
ॐ भक्तोपत्रव नाशिन्यै नमः ॥
ॐ सगुणायै नमः ॥
ॐ निश्कलायै नमः ॥५०
ॐ विद्यायै नमः ॥
ॐ निथ्यायै नमः ॥
ॐ विस्ववसन्कर्यै नमः ॥
ॐ महरूपायै नमः ॥
ॐ महेस्वर्यै नमः ॥
ॐ महेन्द्रिधायै नमः ॥
ॐ विश्वव्यभिन्यै नमः ॥
ॐ देव्यै नमः ॥
ॐ पशुनाम् भयकारिन्यै नमः ॥
ॐ कालिकायै नमः ॥६०
ॐ बयदायै नमः ॥
ॐ बलि मम्स महाप्रियायै नमः ॥
ॐ जय भैरव्यै नमः ॥
ॐ कृष्णाङ्गै नमः ॥
ॐ परमेश्वर वल्लबायै नमः ॥
ॐ नुदायै नमः ॥
ॐ स्तुत्यै नमः ॥
ॐ सुरेशान्यै नमः ॥
ॐ ब्रह्मादि वरदेयै नमः ॥
ॐ स्वरूपिण्यै नमः ॥७०
ॐ सुरानाम्बयप्रदायै नमः ॥
ॐ वराह देह सम्बूदायै नमः ॥
ॐ श्रोनिबारालसे नमः ॥
ॐ क्रोधिन्यै नमः ॥
ॐ नीलस्यै नमः ॥
ॐ सुबदायै नमः ॥
ॐ सुब वारिन्यै नमः ॥
ॐ सथ्रुनाम् वाक् स्थम्बनकर्यै नमः ॥
ॐ कथि स्थम्बन कारिन्यै नमः ॥
ॐ मथि स्थम्बन कारिन्यै नमः ॥८०
ॐ सक्षी स्थम्बन कारिन्यै नमः ॥
ॐ मुगस्थम्बिन्यै नमः ॥
ॐ जिग्वास्थम्बिन्यै नमः ॥
ॐ दुश्तानाम् निक्रह कारिन्यै नमः ॥
ॐ सिश्तानुग्रह कारिन्यै नमः ॥
ॐ सर्व सथ्रु शयकर्यै नमः ॥
ॐ सथ्रुसदन कारिन्यै नमः ॥
ॐ सथ्रु विध्वेशन कर्यै नमः ॥
ॐ भैरविप्रियायै नमः ॥
ॐ मन्त्राथ्मिकायै नमः ॥९०
ॐ यन्त्र रूपायै नमः ॥
ॐ तन्त्र रूपिन्यै नमः ॥
ॐ पीडात्मिगायै नमः ॥
ॐ देव देव्यै नमः ॥
ॐ श्रेयस्कार्यै नमः ॥
ॐ सिन्धिदार्थ प्रदायिन्यै नमः ॥
ॐ बक्त लक्ष्मिविनासिन्यै नमः ॥
ॐ सम्पत्प्रदायै नमः ॥
ॐ सौक्य कर्यै नमः ॥
ॐ वहु वाराह्यै नमः ॥१००
ॐ स्वप्न वाराह्यै नमः ॥
ॐ नमो भगवत्यै नमः ॥
ॐ एस्वर्यै नमः ॥
ॐ सर्वाराथ्यायै नमः ॥
ॐ सर्वमयै नमः ॥
ॐ सर्व लोकात्मिगायै नमः ॥
ॐ महिशाशीनायै नमः ॥
ॐ बृहत् वाराह्यै नमः ॥१०८

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:51:05.4730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हिरा तो हिरा, गार ती गार

  • हिरा हा गारेपेक्षां केव्हांहि श्रेष्ठ ठरणार. या दोघांचीं योग्यता कधींहि सारखी होणें नाहीं. त्याप्रमाणें थोर माणसें हीं केव्हांहि थोरच व हलकीं तीं हलकीं राहातात. तु.- (अ) जरि उकिरडयांत पडला, मळला न हिरा तथापि सामान्य l-मोसन्मणिमाला २७. (आ) आंतहि अधचि. गारा वेचुनि टाकील कां कवि हिर्‍यातें ? ll-मो आदि, २९-४२. (इ) जरि केंडिला तरि हिरा, स्तविविलाचि शिरीं चढे न शिरगोळा l- मो आदि २८.४४. 
RANDOM WORD

Did you know?

What is the Hindu Caste System?
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site