मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीविठोबाअण्णाकृत पदे|
आरती जानकीची

आरती जानकीची

अण्णा जसे शास्त्रविद्येंत निपुण होते, तसेंच श्रौतस्मार्तज्ञकर्मविधींतही अपूर्व निष्णात होते.


कारुण्यामृतसरिते कोटिसुगुणभरिते । स्वाश्रितजनत्द्दतदुरिते कविसंस्तुतचरिते ॥
नित्यमहोदयसुहिते निखिलामयरहिते । विबुधमुनिब्रजमहिते विरचितविश्वहिते ॥१॥
जयदेवि जयदेवि जयजानकिमात: ॥ निजचरणनमज्जनजडिमतम:प्रात: ॥ जय० ॥धृ०॥
प्रियतमवामांकगते तत्प्रेक्षण निरते ॥ मुक्तालंकृतिलसिते मंदमधुरहसिते ॥
रक्तांबरपरिकलिते रघुवरतनुमिलिते ॥ भगवति मूलप्रकृते त्द्दतविठ्ठलविकृते ॥ जय० ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : June 24, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP