मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीविठोबाअण्णाकृत पदे|
शिवजयजयकारध्यानं

शिवजयजयकारध्यानं

अण्णा जसे शास्त्रविद्येंत निपुण होते, तसेंच श्रौतस्मार्तज्ञकर्मविधींतही अपूर्व निष्णात होते.


शिवजयजयकारध्यानं संस्कृतं.

(चाल रघुपतिराघव० भजनाची)

स्फटिकप्रतिभटकांते विरचितकलिमलशांते ॥
शिवशंकरशिवशंकर जयकैलासपते ॥
भस्मोद्भूलितविग्रह क्षिप्रप्रभवदनुग्रह ॥ शिव० ॥
गंगावरपिंगटजट हृतशरणांरातसंकट ॥ शिव० ॥
बालसुधाकरशेखर भाललसद्वैश्वानर ॥ शिव० ॥
पद्मदलायतलोचन द्दढभवबंधनमोचन ॥ शिव० ॥
मंदमधुरहासवदन निर्जितदुर्लसितमदन ॥ शिव० ॥
विलसद्विषधरकुंडल विनिहतदुर्लसितमदन ॥ शिव० ॥
रेखात्रयशुभकंधर लोकत्रि तयधुरंधर ॥ शिव० ॥
परशुमृगाभयव्रकर बद्धनतावनपरिकर ॥ शिव० ॥
बहलविपुलवक्षस्थल कालत्रितयविनिश्चल ॥ शिव० ॥
त्रिवलिस्थितिविलसदुदर लोकत्रितयपुरंदर ॥ शिव० ॥
प्रांवृंतकरिवरकृत्ते कृतनतविषयनिवृत्ते ॥ शिव० ॥
व्याघ्राजिनविहितांबर मुनिमानसझषशंबर॥ शिव० ॥
सनकादिकवंद्यचरण दुस्तरभवसिंधुतरण॥ शिव० ॥
लालितबालगजानन कलितमहापितृकानन ॥ शिव० ॥
सच्चिद्‌घनसुखसागर लीलापीतमहागर ॥ शिव० ॥
गिरिजाश्लिष्टार्धतनो कल्पितगिरिराजधनो ॥ शिव० ॥
पंचवदनवृषगामिन् पंतविठ्ठलस्वामिन् ॥ शिव० ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 09, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP