मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीविठोबाअण्णाकृत पदे|
राम प्रार्थना प्रकरण

राम प्रार्थना प्रकरण

अण्णा जसे शास्त्रविद्येंत निपुण होते, तसेंच श्रौतस्मार्तज्ञकर्मविधींतही अपूर्व निष्णात होते.


पूर्णकां गुणग्रामं विश्रामं कामविद्विष: ॥
कामाभिरामं श्रीरामं मेघश्यामं नमाम्यहम् ॥१॥
नमो नमस्ते रघुवंशकेतोर्नमो नमस्ते भवसिंधु सेतो: ॥
नमो नमस्ते करुणार्द्रचेतोर्नमो नमस्ते जगदेकहेतो: ॥२॥

ॐ नमो भगवते श्रीमते सर्वोत्तमाय परिपूर्णकामाय सद्‌गुणग्रामाय भक्तजनमनोविश्रामाय कल्पद्रुमारामाय त्रिभुवनसार्वभौमाय लोकाभिरामाय उद्धतमुनिवर्यवामाय रघुवंशललामाय सजलजलधरश्यामाय सीतारामाय नमोनम: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 07, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP