Dictionaries | References

चरक | Charaka

चरक | Charaka  
Variations : Car.; Car; Cār.

  |  
अकुलक   अगदवेद   अग्निगृह   अग्न्युत्पात   अङ्गमर्द   अङ्गमर्दिन्   अण्डिका   अतिविश्रम्भ्   अतिहत   अत्यूह   अनुदिग्ध   अन्तःकोटरपुष्पी   अन्तःपरिमार्जन   अन्येद्युक   अन्येद्युस्क   अपतृप्   अपराधवत्   अपह्रेपण   अपुनर्भव   अबलाग्नि   अभिदीप्   अभिनिवेशन   अभिप्री   अभिवोढृ   अभिसंचूर्ण्   अभिसंस्कार   अभिसमय   अभिसमस्   अभिसमीक्ष्य   अभिहार   अभ्यवदा   अभ्यवहृ   अभ्युपपत्तृ   अमार्गप्रसृत्   अमृतासङ्ग   अम्भःश्यामाक   अयोगुड   अरुष्क   अर्थप्राप्ति   अर्थसिद्धि   अर्धावभेद   अर्धावभेदक   अलसक   अलाक   अलोचन   अवकाङ्क्ष्   अवकिरण   अवग्रह्   अवघट्ट्   अवजयन   अवजृम्भ्   अवतंसन   अवतुन्न   अवदुह्   अवधम्   अवधूनन   अवध्यात   अवपतित   अवपीडक   अवपूरण   अवमूत्रण   अवमोहन   अवसादन   अविदाहिन्   अवैशारद्य   अश्मजतु   अश्वहन   असम्यक्प्रयोग   असात्म्य   असितपुच्छक   अस्थिसंयोग   अस्थिसन्धि   अस्वेद्य   आकम्पन   आकर्ष   आकर्षण   आक्षकी   आक्षिकी   आक्षेपण   आघातकाल   आढ्यरोगिन्   आतिसारिक   आनुबन्धिक   आयासन   आलाल   आस्यस्रवण   आस्यासुख   इन्धित   ईर्ष्याभिरति   ईर्ष्यारति   ईर्ष्याषण्ढ   उखा   उज्ज्वालन   उडुम्बर   उत्कारिकोपनाह   उत्कास्   उत्क्लिष्ट   उत्क्लेदिन्   उत्क्वाथ   उत्तमबल   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP