TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३|
अथपुनर्विवाहः

धर्मसिंधु - अथपुनर्विवाहः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथपुनर्विवाहः

अथपुनर्विवाहः दुष्टलग्नेयथोक्तग्रहताराद्यभावेऽन्यत्रापिदुष्टयोगाद्यशुभकाले

कूष्माण्डीघृतहोमादियथोक्तविधिविनासूतकादौचविवाहेजातेतयोरेवदम्पत्योःसुमुहूर्तेपुनर्विवाहः कर्तव्यः

सुरापीव्याधिताधूर्तावंध्यार्थघ्न्यप्रियंवदा । स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्यापुरुषद्वेषिणीतथा १

अधिवेदनंभार्यान्तरकरणम अप्रजांदशमेवर्षेस्त्रीप्रजांद्वादशेत्यजेत । मृतप्रजांपञ्चदशेसद्यस्त्वप्रियवादिनीम १

अत्राप्रियवादोव्यभिचारः प्रतिकूलभाषणरूपस्यतस्यप्रायःकलौसार्वत्रिकत्वात आज्ञासंपादिनीदक्षांवीरसूंप्रियवादिनीम ।

पत्नीत्यक्त्वाभोगार्थमन्योद्वाहीपूर्वभार्यायैस्वधनस्यतृतीयांशंदद्यात निर्धनश्चेत्तांपोषयेत मनुः अधिविन्नातु यानारीनिर्गच्छेद्रोषितागृहात ।

सासद्यःसन्निरोद्धव्यात्याज्यावाकुलसन्निधौ १ अग्निशुश्रूषादिधर्माचरणंज्येष्ठ्यासहकार्यम नतुकनिष्ठया इदंज्येष्ठाया

आज्ञासंपादिनीत्वे यदितुरोषादिशीलेनसमनन्तरोक्तमनुवाक्याज्ज्येष्ठाकुलसन्निधौ

त्यागार्हागृहान्तरेनिरोधार्हावातर्हिकनिष्ठयापिसहधर्मचरेदन्यथाधर्मभ्रंशापातात तथावीरसुतायास्यादाज्ञासंपादिनीचया ।

दक्षाप्रियंवदाशुद्धातामत्रविनियोजयेत १ इतिमाधवीयेस्मृतेश्च द्वितीयविवाहहोमः पूर्वविवाहसंबन्धिगृह्याग्नावेवकार्यः

तदसंभवेलौकिकाग्नौकार्यः लौकिकाग्नौकरणपक्षेद्वितीयविवाहहोमादिनोत्पन्नाग्नेर्गृह्याग्नित्वाद्वयोर्गृह्याग्न्योः संसर्गः कार्यः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-28T20:23:42.9000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

resnatron

  • पु. (a high powr wide frequency electron tube used esp. in World War II to jam enemy radar) रेझ्नॅट्रॉन 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणतेही कार्य करतांना मुहूर्त कां पहावा? त्यामागची संकल्पना काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site