मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|घाटावरची लोकगीते|
गीत सोळावे

लोकगीत - गीत सोळावे

लोकगीते ही लोकांची गाणी आहेत. जी कोणी एक व्यक्ति नाहीं तर पूर्ण समाज गात असतो. सामान्यतः लोकांत प्रचलित, लोकांद्वारे रचित आणि लोकांसाठी लिहीलेली गाणी यांनाच लोकगीते म्हणतात.


गोविंदा गेला गाई चराया । राई गेली गौर्‍या वेचाया ।
राईनी गौर्‍या वेचिल्या । राईनी तिरड्या रचील्या ।
राई - "अर अर गोविंदा देवा । तिरडा उचलूं लागावा ।"
गोविंदा धावत पळत । आला राईच्या जवळीं ।
तिरडा उचलुन दिला । मोवरी पावा विसरला ।
गोविंदा रडत फुंदत । गेला बापाच्या जवळीं ।
गोविंदा - " आवो आवो माझ्या बापा । माझा बापची व्हाल ।
राईच्या वाड्याला जाल । मोवरी पावा घेउनी याल।"
बाप तेथून निघाला । गेला राईच्या वाडयालाअ ।
बाप - "अग अग राई बाई । दे गोविंदाचा मोवरी पावा ।"
राई - "तुम्ही कशाला आला मामजी ? ज्याचा त्याला धाडून द्यावा ।
मोवरी पावा घेऊन जावा ।
गोविंदा रडत फुंदत । गेला आईच्या जवळी ।
गोविंदा रडत फुंदत । गेला राईच्या वाड्याला ।
उभा अंगणीं राहिला । गोविंदा बोलतो राईला ।
गोविंदा - " दे माझा मोवरी पावा ।"
राई - एवढं अंगण चढेल तवा । मग मी देईन मोवरी पावा ।"
गोविंदा - " एवढं अंगण चढलों ग राई ।  दे माझा मोवरी पावा ।"
राई - "एक पायरी चढेल तवा । मग मी देईन मोवरी पावा ।"
गोविंदा - " एक पायरी चढलों ग राई । दे माझा मोवरी पावा ।"
राई - " एवढी अंधूळ कराल तवा । मग मी देईन मोवरी पावा ।"
गोविंदा - " एवढी आंघोळ केली राई । दे माझा मोवरी पावा ।"
राई - " केशरी गंध ल्याल  तवा । मग मी देईनमोवरी पावा ।"
गोविंदा - "केशरी गंध ल्यालो ग राई । दे माझा मोवरी पावा ।"
राई - " एवढं जेवण जेवाल तवा । मग मी देईन मोवरी पावा ।"
गोविंदा - "एवढं जेवण जेवलों ग राई । दे माझा मोवरी पावा ।"
राई - " एवढा विडा खाल तवा । मग मी देईन मोवरी पावा ।"
गोविंदा - " एवढा विडा खाल्ला ग राई । दे माझामोवरी पावा ।"
राई - " एवढा पलग चढाल तवा । मग मी देईन मोवरी पावा ।"
गोविंदा - " एवढा पलंग चढलो ग राई । दे माझा मोवरी पावा ।"

N/A

References : N/A
Last Updated : January 23, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP