मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|घाटावरची लोकगीते|
गीत नववे

लोकगीत - गीत नववे

लोकगीते ही लोकांची गाणी आहेत. जी कोणी एक व्यक्ति नाहीं तर पूर्ण समाज गात असतो. सामान्यतः लोकांत प्रचलित, लोकांद्वारे रचित आणि लोकांसाठी लिहीलेली गाणी यांनाच लोकगीते म्हणतात.


सारंग पाट डोंगरावरीं । तेथें खेळे भीमाशंकरी ।
तिथं येवश्या आल्या सत्त्वरी । कळ रविलाची फारी ।
पारवती म्हणे शिवा । डाव पैजेचा मांडावा ।
डाव पहिला गीरजेचा । नंदी हीराऊनी घेतला ।
सारंगपाट खेळली गिरजा । जिंतिलाचि शंभु राजा ।
धरी शंकराच्या हाताला । जावा म्हणती वनवासाला ।
शंकर क्रुध्दान दाटला । शंकर नीघून चालला ।
मार्गी नारद भेटला । हकांगत नारदाला ।
सारंगपाट खेळली गिरजा । जिंतिलाचि संभु राजा ।
मला म्हणती वनवासाला जावा । नारद बोल वचनी ।
आग लागो द्या खेळाला । द्यावी सोडून या गिरजाला ।
तुम्ही जावं पाशी वनाला । धुनी घालुनी बसावा ।
बारा न बारा वर्स झालीं । आठवण झाली गिरजाला ।
आग लागो या खेळाला । धनी कैलासाला गेला ।
कुणी येवशीन फितवुनी नेला । गिरीकंदरी जाऊन बसला ।
मत्राचा घट केला । बेस भिल्लिणीचा घॆतला ।
चोळी उरफटी अंगाला । बाणाचा भाता पाठीला ।
हातीं तीरकमठा घेतला । चुन्याची टिकली गालाला ।
निघाली शोधावयाला । रणवन शोधून जीव दमला ।
हिमचाल पारवताला । गेली त्याच वनाला ।
शंकर पाहिले दूरचे दूर । भिलणीचं हरसलं मन ।
तिन शंकर देखला । धुनी घालून बैसला ।
गेली शंकराचें हरपलें मन । करी भिलणीशीं भाषण ।
तूं हाईस कूणाची कोण ! वत्राची भिल्लीण अज्ञान ।
मी आलें तुमच्या कारद्द्ण । शंकराचें हरसलें मन ।
मांग म्होर नाहीं कोण । आपण होऊं ग गोसावी।
शिवशंकर चैतान झाला । हात भिलणीवर टाकला ।
सोड सोड झिंझाडा दिला । भिल्ल हायत साठ वनाला ।
मारत्याल आपल्या दोघाला । हातांत घालून हात ।
भिल्लीण करी भाषण । वाईट तुमचे गुण ।
पारवतीसारखें रत्न । तुम्ही आलेत टाकूनशान ।
दोघांचा मनोरथ पुरला । बेस भिल्लणीचा टाकला ।
पारवती उभी शिवाला । निघून गेले कैलासाला ।

N/A

References : N/A
Last Updated : January 23, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP