मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|घाटावरची लोकगीते|
गीत तेरावे

लोकगीत - गीत तेरावे

लोकगीते ही लोकांची गाणी आहेत. जी कोणी एक व्यक्ति नाहीं तर पूर्ण समाज गात असतो. सामान्यतः लोकांत प्रचलित, लोकांद्वारे रचित आणि लोकांसाठी लिहीलेली गाणी यांनाच लोकगीते म्हणतात.


जटाधारी जी गोसावी । यांनी जटा वाढवील्या ।
यांनी नख वाढवीली । काखेंत झोळी जी घेतली ।
हातीं भोपळं घेतील । अंगी विभूत चर्चिलं ।
निघाला उधन्या नगराला । बिजली खेळत्या बाळाला ।
तो विचारतो -
सीतेचा वाडा दावून द्या ।
बाळ उत्तर देतो -
काचबंदी ज्या अंगण । दारीं धणीयाचं मेढ । तोही सीतेचा ।
वाडा । गेला सीतेच्या वाडयाला । आलख म्हणून बोलला ।
सीता म्हणते -
राम गेलेत वंजाया । लक्ष्मण गेलेत पारधीला ।
दशरथ सासरा पारावरीं । केगई सासू ओसरीवरीं ।
इगडी गेलीया खेळाया । सीता बसली न्हायाला ।
गोसावी म्हणतो -
दारीं जटा मी तोडीन । दारीं नखं मी काढीन ।
दारीं भोपळा फोडीन ।  दारीं झोळीजी फाडीन ।
तुझ्या श्रीरामाचं सत्त्व येऊनी जाईन ।
सीता न्हाऊनी ऊठली । नेसली  पीवळं पितांबर ।
ल्याली जरभर चोळी । अंग भरल मोतीयानं ।
निडाळ भरलं कुंकवानं । नेत्रं भरलीं काजळानं ।
मुख भरलं तांबुळानं । लावली माळीयाला शिडी ।
काढलं चौरंगी सुप । गेली पांच उतरंडी ।
साळी डाळी जी काढिल्या । नेऊन योग्याला वाढल्या ।
इगड्या नणंदानी देखील्या । राम आला वंजवुनी ।
राम म्हणतो -
अग तू सीता सुंदरी । घेग झारी देग पाणी । इगडी बोलती ।
झाली । नको सीताचं पाणी । सीता जोगियाची राणी ।
लक्ष्मण आलेत पारधीहुनी ।
लक्ष्मण म्हणतो -
अग तूं सीता सुंदरी । घेग झारी देग पाणी ।

N/A

References : N/A
Last Updated : January 23, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP