मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|घाटावरची लोकगीते|
गीत दुसरे

लोकगीत - गीत दुसरे

लोकगीते ही लोकांची गाणी आहेत. जी कोणी एक व्यक्ति नाहीं तर पूर्ण समाज गात असतो. सामान्यतः लोकांत प्रचलित, लोकांद्वारे रचित आणि लोकांसाठी लिहीलेली गाणी यांनाच लोकगीते म्हणतात.


भवळा गाईचें गाणें
साता नदाच देऊळ।    डुबा कोपानं उडाला ।
गाई जन्मिली भवळ    जाऊन कासेला भिडला ।
चारा नेहरी चरली ।    वाचा फुटली डुबियाला ।
पाणी प्याला उतरली ।    डुबा:-
देखिली वनींच्या वाघांनी ।    "अग अग भवळाबाई ।
वाघ: -    रोजचा पान्हा अमृताचा ।
"खावं खावं भवळा तुला ।    आजचा पान्हा रगताचा "
भवळा: -    भवळा-
"नको खाउं वाघा मला ।"    "काय सांगूं डुब्या बाळा ?।
घरीं माझा डुबा तान्हा ।    चारा नेहरीं चरलें ।
त्याला देईन पहिला पान्हा।    पाणी प्याया उतरलें ।
मग खार वाघा मला ।"    देखिलं वनीच्या वाघानं ।
भवळा वासराकडे जाते-    "खाऊ खाऊ भवळा तुला" ।
भवळा तेथून निघाली ।    "नको खाऊ वाघा मला "।
लागली वनाच्या वाटला ।    "घरीं माझा डुबा तान्हा " ।
एक वन वोलांडिलीं ।    त्याला देईन पहिला  पान्हा ।
दुसर्‍या वनाला लागली ।    भवळा व डुबा दोघेही वाघाकडे
दोन वनं वोलांडिलीं ।    जातात -
तिसर्‍या वनाला लागली ।    डुबा तेथून निघाला ।
तीन वनं वोलांडलीं ।    लागलीं वनाच्या वाटला ।
चौथ्या वनाला लागली ।    एक वन वलांडिलं ।
चौथ्या पांचव्या वनाला ।    दुसर्‍या वनाला लागलीं ।
डुबा बाळानं देखिली ।    दोन वन वलांडिलीं ।
तोडलं सोनीयाचं दावं ।    तिसर्‍या वनाला लागलीं ।
उपटलीं रुपीयाचीं नखं ।   तीन वनं वलांडिलीं ।
चौथ्या वनाला लागलीं ।    माझ्या भवळाची पाठ ।
चौथ्या पांचव्या वनाला ।    जशी पंढरीची वाट ।
गेलीं वाघाच्या जवळीं ।    माझ्या भवळाचं पोट ।
डुब्या बोलतो वाघाला ।    जशी कापसाची मोट ।
डुबा -    माझ्या भवळाची कास ।
"आधी खार वाघा मला ।    माझ्या भवळाच्या धारा ।
मग खार भवळाला । "    सोनियाच्या तारा ।
भवळा -    माझ्या भवळाची शेप ।
नागीण टाकी झेप ।
"आधी खार वाघा मला ।    माझ्या भवळाच्या मांडया ।
मग खार डुबियाला ।"    जशा पालखीच्या दांडया ।
वाघ भवाळाला खातो-    माझ्या भवळाच दूध ।
वाघ किराण साधिलं ।    जेवण माझं झालंय सूधं
नरड भवळाचं फोडिलं ।    माझ्या भवळाचं दही
डुबा रडुंहि लागला ।    जेवण माझं झालंय लई ।
डुबा आईवरुन गाणें गातो -    माझ्या भवळाचं तूप ।
"माझ्या भवळाचीं शिंग ।    जेवण मला झालंय खूप ।
महादेवा तुझी लिंग ।    माझ्या भवळाचं ताक ।
माझ्या भवळाचे कान    जेवण मला झालंय पाक ।
नागिलीग तुझें पान ।    माझ्या भवळाचं शेण ।
माझ्या भवळाचं कपाळ ।    सारवील चारी कोनं ।
आंत निजले गोपाळ ।    माझ्या भवळाच्या गोमुतानं ।
माझ्या भवळाचा गळा । देव झालं पैतार " ।
जसा तेलीयाचा नळा ।

N/A

References : N/A
Last Updated : January 23, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP