TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
ज्याची गोड सुबोध भावकविता...

तुटलेले दुवे - ज्याची गोड सुबोध भावकविता...

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


तुटलेले दुवे
ज्याची गोड सुबोध भावकविता कोणासही तोषवी.
सृष्टींतील मुलां - फुलांस बघतां वेडाच जो हो कवी,
बोजे जो ‘प्रभु मी अजूनिहि ऊणा’ जातां प्रभूच्याकडे
त्याची वन्द्य समाधि रूक्ष विजनीं ऐकीकडे कां पडे ?
त्याचें हें थडगें भिकार दिसतें मातीविटांचें पुढे
जाऊ होऊनि नावही पुसट हें पाटीवरी बापुडें :
“आकाशांत फुलें धरेवर फुलें” त्याने असें गाऊलें -
सारें तें परि पुष्पवैभव अता काव्यींच हा राहिलें !
ज्याचीं काव्यफुलें बघूनि हसती जीं रन्जलीं गान्जलीं,
किंवा सान्त्वन ती तुक्यापरि करी ज्याची अभङगाञ्जली,
कां हो मर्मर - पुष्प शुभ्र न कुणी ठेवी तदस्थींवरी ?
का नारायण आपुला न कवि की येशुप्रशस्ती करी ?
रक्षी अस्थिसवें प्रिय स्मृति तुझी स्वान्तीं महाराष्ट्रभू,
बोलें वाहुनि मीहि अश्रुसुमनें की शान्ति देवो प्रभू !

२६ ऑक्टोबर १९२३

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:25.8100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

निमताना

  • m  Remeasuring, reweighing, a formerly determined amount. Testing the accuracy. 
  • पु. १ पिकाच्या अंदाजाचा प्रकार . शेतांतील सगळ्या उत्पन्नाची मोजणी करण्याकरितां त्यांतील निरनिराळ्या भागांतून थोडे थोडे पीक कापून त्यांतील धान्य मोजणे , सामान्यतः थोड्या अंशाचा बरोबर निश्चय करुन , अनुभव पाहून त्यावरुन सगळ्याचे अनुमान करणे . ( क्रि० पाहणे ; घेणे ; करणे ). २ पूर्वी अनुमानाने निश्चित केलेला आंकडा पुन्हां तपासणे ; पाहणे ; वजन करणे ; पुन्हां मोजणी , पाहणी , तपासणी इ० ३ दुसर्‍याने केलेल्या एखाद्या गोष्टीची परीक्षा घेण्याकरितां ती पुन्हा करणे ; चांचणी करणे . ( क्रि० घेणे ; करणे ; काढणे ; पाहणे ). [ फा . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

I need something, but I cant find it or is it not there?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site