TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
होतों चाळित मासिकें तंव द...

तुटलेले दुवे - होतों चाळित मासिकें तंव द...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
होतों चाळित मासिकें तंव दिसे छाया तुझी हासरी -
अन जाऊ हृदयांत होऊनि किती गे कालवाकालव !
पाहूनी छवि लोक बोलतिल. “ही भूशुक्रतारा खरी !"
कोणी चोरुनि चुम्बतीलहि घरीं, त्यांचा न हेचा लव.
तू आहेसच विश्वमोहक तशी ! शालीन तोरा किती !
हें लावण्य अवर्ण्य कां न ह्रदया देऊल आन्दोलन ?
कां वैषम्य हवें तुला जर कुणी हृत्सम्पुटीं राखिती,
घेती श्रीधर वा कलाधर कुणी पायीं तूझ्या लोळण ?
माझा प्रेमनिवेदनेंच सगळा हा घात केला पहा.
केलें तें नसतें तरी न जडती आजीव आशी व्यथा.
छायाचित्र गतस्मृतींत ऐठवी. देऊ मनस्ताप हा !
गेली मुक्ति समीपतेस मुकतां, गेलीच ती दिव्यता.
दुर्दैंवें निखळे दुवा पुनरपी तू जोडिशी न स्वता,
ही छाया विरहीं बसविली मोडूनि टाकी अता.

२६ नोव्हेम्बर १९२८

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:23.8430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Geologist

  • भूशास्त्रज्ञ 
  • भूवैज्ञानिक, भूशास्त्रज्ञ 
  • सा. भूशास्त्रज्ञ 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांतीचे महत्व स्पष्ट करा ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site