TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
कष्टी, क्षीण, निराश, पाण्...

तुटलेले दुवे - कष्टी, क्षीण, निराश, पाण्...

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


तुटलेले दुवे
कष्टी, क्षीण, निराश, पाण्डुर दिसे जी मृत्युशय्येवरी
ती स्वप्नांत मला अजूनि कितिदा शैला पहा भेटते.
नाचे, हूडपणें हसे गुण रमे शस्याङगणींची परी,
बाल्यींचे किति खेळ खेळुनि मला ती भेटवी थेट तें.
तैशी तूहि सखे, मला कितिकदा स्वप्नामघे मेटशी.
लाडाने हितगूज बोलत सदा आशा नवी लाविशी,
प्रत्यक्षीं भलता प्रकार करिशी पाडूनि नेमें फशी,
मागूं न्याय कुणाकडे तुजविना होऊ गुन्हा त्याविशीं.
स्वप्नीं तोडूनि देहबन्ध म्हणती आत्मे सुखें मीनती,
तेवी वर्तविती भविष्य, सहसा मर्त्यास जें नाकळे,
ऐकाङ्गी परि कल्पनाच गमते ही, होय माझी न ती,
माया फोल कळूनि अन्तर कसें मागूनि हें जाकळे !
ती निद्रा पडती न जींत फसवीं स्वप्नें, कधी येऊल ?
द्याया शान्ति मला कुशींत अपुल्या प्रेमें कधी घेऊल ?

५ ऑक्टोबर १९२३

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:24.5770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मोडून घेणें

  • पराभव करुन घेणें. ‘ तयाचा देहदुर्ग हा थारा। मोडूनि घेतला तो वीरा। ’ -ज्ञा १८.१०५२. 
RANDOM WORD

Did you know?

सूतक कोणाचे नसते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site