TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
आयुष्यांत कधी कधी क्षण अस...

तुटलेले दुवे - आयुष्यांत कधी कधी क्षण अस...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
आयुष्यांत कधी कधी क्षण असे येतात जेव्हा मला
कोणाशी कसलाहि शब्द अगदी बोलूं नये वाटतें;
माझी प्रीतिलता, जरी तुज दिसे भाऊ तुझा त्रासला,
प्राशूनी अनुभूतिची कढत ही क्षारोदकें वाढते.
पुष्पें हीस नसोत आज परि तें आल्यावरी वैभव
देणें अन्य कुणा जिवास म्हणजे होऊल वेडेपण.
आहे ना अजि सावलीस हिरवा प्रच्छाय हा माण्डव ?
बैसूं सन्निध ही दुपारभर ये निश्शब्द दोघेजण !
काढूं आठवणी लहानपणच्या, चित्रें बघूं मागलीं,
द्दष्टी अन्धुक अश्रुपूर्ण वळवूं त्या रम्य भूताकडे;
डोळे ते मिटले. तशी हरपली मायाळु ती सावली,
दोघेही पडलों ऊन्हांत परि मी आहेंच तूतें गडे !
- छे छे ! ऐक नवीन भाव तुजला नेऊ दुरी ओढुनी,
होवो मङगल गे तुझें तरि, नसो माझें म्हणाया कुणी.

२० ऑक्टोबर १९१४

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:22.3430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जातव्यवहार

  • m  One no longer a minor. 
RANDOM WORD

Did you know?

Request for Anagha Ashtami Puja vrat Sagrasangit Puja
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.