TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
आणी मध्यनिशेस जागृति मला ...

तुटलेले दुवे - आणी मध्यनिशेस जागृति मला ...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
आणी मध्यनिशेस जागृति मला तूझी स्मृती उत्कट,
कोठे तू असशी जुन्या संवगडया, कोठे अता कष्टशी ?
अन्धारीं मम जीव हा हुरहुरे बाल्यांतुनी गुङगत,
राहे गोड विषन्णताच हृदया वेढूनि अस्पष्टशी.
पक्षी मी असतों तरी ऊडुनि मी भेटीस येतों झणी,
शाळेंतूनि तुझ्यासवें फिरूनि मी गोष्टी जुन्या साङगतों,
तेथे ओळखिच्या जुन्या कितितरी गोष्टींचिया शोधनीं
कोणीही जरि ओळखी न अपणां, नादांत त्या रङगतों.
ऊकायास तिथेच आतुर असें मी कोकिळेचा स्वर,
वेडावूनि तयास वाढवितसूं त्याची तदा आर्तता;
वाटे मात पुन्हा करूं कडक त्या रामा शिपायावर,
अन सम्भावित बन्धनापलिकडे खेळूं, करूं  आर्पता.
मित्रा, येऊनि सर्व हें करिन मी, स्थानींच शाळा असे,
कोठे तू पण ? बाल्यवेडहि तसें तूनें असे वा नसे ?

३० जुलै १९३३

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:23.5930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

empathy

  • समानुभूति 
  • न. भावनारोपण 
  • स्त्री. तदनुभूति 
  • स्त्री. सहानुभूति 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीला २१ दुर्वा वाहतांना काय मंत्र म्हणावा ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site