TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
“रे श्रीकान्त पहा पहा ! त...

तुटलेले दुवे - “रे श्रीकान्त पहा पहा ! त...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
“रे श्रीकान्त पहा पहा ! तुळशिला घाली शुभाङगी जळ,
प्रार्थी जोडुनि हात, नेत्र मिटुनी राहे ऊभी निश्वळ.
माथें नम्र पहा नि ओठ हृलते, हा भाव भोळा खरा !”-
“मूर्खा, नाटक सर्व ! धर्म कुठला माशूक या पाखरा ?
चोळी आखुड, ऊर अर्धऊघडा. गोरा गळा मोकळा;
दावी चोपिव शुभ्र पातळ हिचा बान्धा ऊभा कोवळा;
काळे केस फुगीर दाट. मधला सीमन्त गोरा सिधा, -
मर्दा, कोण न चान्दणीवर अशा रे व्हावयाचा फिदा ?”
“यांचे जे यजमान त्यांप्रति कुणी का रे असे लक्षिना ?
का ते धार्मिक अर्पिती बहुत की विद्वद्भटां दक्षिणा ?
ही तों स्नान करी नि ऐक तुळशी भावें पुजी प्रत्यहीं,
ओव्या चार म्हणे, तयांतच बघे धर्मांतलें सत्य ही.
- भृङगा, तू रसिक कृतन्घ दिसशी ! बा पडकजा सुन्दर,
भक्तीचा प्रभु चाहता, तुजशि तो देऊल का अन्तर ?”

२ जून १९२२

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:21.3100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दगडाखालीं हात सांपडणें - गुंतणें

  • कांहीं दुःख कारक स्थितींत, अडचणींत, पेंचांत, नुकसानकारक कामांत सांपडणें 
  • एखादी मोठी जबाबदारी अंगावर पडणें 
  • कात्रींत सांपडणें 
  • गुंतून पडणें. ‘ जिजाऊ:- मग दगडाखालीं सांपडलेला हात कसातरी सोडवून घेण्यासाठीं माझ्या संभाजी राजाला मोठ्ठी मोठ्ठी मोंगलाई सरदारी बादशहाकडून देववायची आणि पुढेंमागें बापलेकांची लढाई लावून द्यायची 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.