TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
तू दारांत विचारिलें थबकुन...

तुटलेले दुवे - तू दारांत विचारिलें थबकुन...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
तू दारांत विचारिलें थबकुनी, “आलांत केव्हा तुम्ही ?”
अन लाडीक तुझ्या खटयाळ वदनीं हास्यच्छटा रङगली.
“जा गे. साङग चहा घरांत ! बघशी कां नेत्र विस्फारुनी ?”
झिपें घ्यान बघा, म्हणेल कुणिही ‘भिल्लीण ही जङगली.’
जातां तू मज तो म्हणे, “धिटुकली साधी किती पोरटी !
लाडाने म्हणतों घरांत बिजली शारूस या” - आंतुनी
ताटें घेऊनि धाप टाकित पुढे आलीस तू गोरटी,
देतां ताट करीं तुझा पदर तो जाऊ मला चाटुनी. -
“भारी धान्द्रट ! ये अशी बस ऊथे घे दिल्रुबा तेथला,
काही दाव कला, स्तुती करिल हा. ठावें न या फारसें” -
“मी जाणार फिरावयास, मजला काही न येते कला;
तू मित्रास तुझ्याच दाखव कथा - त्या काढ, आता असें ?”
तेव्हाची ‘बिजली’ किती मज रुचे ‘भिल्लीण’ ती ! छे अता
या भोळ्यास खुळा करूनि, बनली दुर्धर्ष ती देवता !
या भोळ्यास खुळा करूनि, बनली दुर्धर्ष ती देवता !

३१ मार्च १९२३

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:21.2030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खोकला

  • पु. ( राजा .) प्राणवायु उदानवायुशीं मिश्र झाल्यानें दुषित होऊन तोंडांतुन बाहेर पडंणारा आवाज ; कास ; ढांस ; खाल्लेलें अन्न श्वासमार्गींत गेल्यानेंहि खोकला उद्धवतो . याचें पांच प्रकार आहेत ; - वातदोषाचा , पित्तदोषाचा , कफदोषाचा , उरःक्षताचा व क्षयरोगाचा . - योर १ . ६१० . ' खोकलें खरुज अत्यंत । ' - गीता १३ . २४९७ . ( सं . कास ) म्ह० गळा कापला खोकला मिटला ( वारला ). ( वाप्र .) 
  • ०विकत स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडुन घेणें ; नसतें लबाड आपण होऊन अंगावर ओढुन घेणें . - लेकरी - वि . सदोदित खोकला येत असलेला . 
  • खोकला विकत घेणें 
  • घेणें स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडुन घेणें ; नसतें लबाड आपण होऊन अंगावर ओढुन घेणें . - लेकरी - वि . सदोदित खोकला येत असलेला . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Navchandi Paath explain why it should be done?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site