TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
तेव्हा तू म्हटलें. “तुम्ह...

तुटलेले दुवे - तेव्हा तू म्हटलें. “तुम्ह...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
तेव्हा तू म्हटलें. “तुम्ही समजवा, आहां कवी आपण.
आहे हें रमणीय रूपक परी थोडी नडे गूढता” -
होती मीं रचिली तुझ्याचवरती ती काव्यगुम्फा पण;
साङगें मी विसरूनि तों वर चढे किञ्चित तुझी भ्रुलता.
नेत्रांतूनि कुतूहलान्वित तुझ्या वर्षे सुधा नूतन,
अन प्राशी ऊमलूनि हृत्कुमुद हें आकण्ठ ती कौमुदी,
आनन्दें वदनेन्दु सुन्दर तुझा तेजाळ होतां क्षण
ये तत्काळ ऐचम्बळूनि हृदयीं कौमारभावाम्बुधी.
होतां ऊत्तर जीव दाटुनि गळीं आवाज हो घोगरा,
जाशी तू लहरीमधे झरझरा जैशी नदी वाहती,
मीही विद्ध जिवापरी हळुहळू तेथूनि जातों घरा -
कोठे हाय अता मला घर तरी - आकाश हा मण्डप
अन माथ्यावर मातृछत्रहि नसे, चोहीकडे आतप.

८ ऑक्टोबर १९२६

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:23.7800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

genealogical tree

  • = ancesterological tree 
  • पु. वंशवृक्ष 
  • पु. वंशवृक्ष 
  • पु. वंशवृक्ष 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

चोवीस शिवलिंगे कोणती?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.