TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
आहे काय मनोरमे, तव जगीं स...

तुटलेले दुवे - आहे काय मनोरमे, तव जगीं स...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
आहे काय मनोरमे, तव जगीं सौन्दर्य लोकोत्तर ?
तू सौन्दर्यसमीक्षकांस गमशी का मेनका, ऊर्वशी ?
भाळाहूनि तुझ्या सुरेख म्हणती दुर्गाष्टमीचा शशी,
अन ऐन्दीवर लोचनाहुनि तुझ्या शोभे निळें ठोसर.
द्यावा मान कसा न त्यांस असती जे थोर विद्वद्वर.
जे सौन्दर्यविभक्ति सूक्ष्म करिती निर्मोह न्याहाळुनी,
योग्य स्थान समर्पिती गुणमणी नानापरी चाळुनी,
विद्वद्रत्न न मी तरी तुज गणीं मी भक्तिने सुन्दर.
या लावण्यकलावती विलसती, जाय नको नन्दनीं,
होऊना परि हालचाल हृदयीं त्यां पाहतां द्दष्टिने,
वाटे एक तुझेंच रूप मजला त्रैलोक्यमोलागळें.
राज्ञी तूच म्हणून राहुं म्हणतों तूझ्याच मी बन्धनीं,
निस्सन्देह गमे अशक्यच मला तूझ्याविणें हें जिणें,
आहे काय अमूक मोहक तुझें अद्यापि हें नाकळे.

२ ऑगस्ट १९२९

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:21.6230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कल्लें

  • स्त्रीन . ( गो .) बाग शिंपण्याचें साधन . करली पहा . 
  • नस्त्री . ( गो .) कुळागरास पाणी देण्यासाठीं केलेलें लागडाचें लांबट पन्हळासारखें पात्र . करली पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

In Hinduism, are women and men treated as equals?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.