TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
वाटे स्वास्थ्य न येथ, जाऊ...

तुटलेले दुवे - वाटे स्वास्थ्य न येथ, जाऊ...

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


तुटलेले दुवे
वाटे स्वास्थ्य न येथ, जाऊं म्हणशी जा थण्ड देशास तू,
सन्धी ये अनुकूल, आणिक हवा तूतें हवाफेर तो.
जा, वाटेल मला जरी कठिण तें गेल्यास ऊल्लास तू.
जाशी तू कविताद्युती मग पडे अन्धार चौफेर तो.
माझ्यासाठि रहा ऊथेच तुजला ऊसें म्हणूं मी कसें ?
घालूं माळ कशी बळें अडकवूं बेडीवजा शृडखला ?
तू घेशील तिथे नवीन पदवी अत्युच्च, येथे नसे;
जा जाशी तर तू, असे मजसवें तूझी स्मृती मङगला.
वेडा तू म्हण, वाटतें परि मला काही तरी कां भय ?
हें तूझें मधुखिन्न हास्य न शके माझी करूं खातरी,
पत्राने तव ‘काम’ - पूल जवळी आहेच निस्संशय,
येऊं मी ? अधनास काय भलती ही हाय ऊच्छा तरी ?
हा अन्त्यक्षण चालला फिरविशी तू त्रासुनी कां मुख ?
हा प्रीत्युत्कट भाव का तुज गमे वा ग्राम्य वा कामुक ?

१७ ऑक्टोबर १९२७

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:24.7970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

somatopleural

  • Zool. 
  • बाह्यभित्तिक, बाह्यभित्ति-, बाह्यांग- 
  • कायमध्यजनस्तर- 
  • बाह्यभित्तिक, बाह्यभित्ति-, बाह्यांग- 
RANDOM WORD

Did you know?

सुतकातील नियमांबद्दल मार्गदर्शन करावे.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site