TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
जातांना रमणीय या सुवसना म...

तुटलेले दुवे - जातांना रमणीय या सुवसना म...

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


तुटलेले दुवे
जातांना रमणीय या सुवसना मी जों पाहतों
जाऊ होऊनि खोल दुस्सह असा माझ्या मनीं दाह तों;
आत्मतृप्त, ऊषारुणोल्लसित या चन्द्रप्रभाशीतल,
यांच्या केवळ दर्शनें तपनवत कां होय ऊर्वीतल ?
माझी होय अशी स्थिती कठिण ही वर्णूनि साङगूं कुणा ?
घावांच्या ऊघडूनि अन्तर अता कोणास दावूं खुणा ?
कोणी अर्थ ऊथे करील भलता - ‘जी - तीवरी हा भुले ‘;
कां वाटे अवधूत मी जगिं असें ? बोलूं कुणाला खुलें ?
घेशी तू न सहानुभूति धरुनी भक्तास या सन्निध.
देती यास्तव ताप या विधुमुखी जीवास नानाविध.
आहे सुन्दर शारदा जगिं अता माझी मला वाटुं दे,
मी जाऊन बघूनि यांस पुढुणी औटींत माझ्या मुदें.
आता होय परन्तु यांस बघतां घे पेट अन्त:क्षुधा,
अन हीतें शमवील ऐकच तुझी दुष्प्राष्य ती द्दक्युधा.

२८ ऑक्टोबर १९३२

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:24.0130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

nationless

  • राष्ट्रहीन 
RANDOM WORD

Did you know?

नमस्कार कोणी कोणास कसा करावा ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site