TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
वाटेना कविता लिहीत असतां ...

तुटलेले दुवे - वाटेना कविता लिहीत असतां ...

सुनीताच्या १४ ओळींची विभागणी कशीही असली, तरी अर्थदृष्ट्या सुनीताचे दोन भाग सघन वा भरीव असतात. सुनीताचे अर्थदृष्टया महत्त्व ह्या घनतेमध्ये वा गांभीर्यामध्ये असते.


तुटलेले दुवे
वाटेना कविता लिहीत असतां काहीच, ती सम्पतां
जीवाला हलकें गमे, सुख नवें लाभे पुवर्वाचनीं,
कच्चें मुद्रित शोधण्यांत सहजीं थोडे न होती श्रम.
हातीं पुस्तक बान्धलें बघुनि हें झालें गमे सार्थक.
हें हातीं धरिशील काय पण तू ? तेव्हा तुझ्या हृत्सरीं
आवेगें अठतील काय लहरी ? वाटे मला काळजी,
“हा माझा कवि, काय मोहक लिही !” देशील शेरा असा
का “भाषा अगदी असंस्कृत किती ! काही चमत्कार न !”
चित्रग्रन्थ जयांत मी निजमन:सृष्टी असे चित्रिली.
लोकांच्या हृदयीं बसेल ठ्सुनी आशा अशी वाटते.
ओवाळूनि तुझ्यावरूनि पण हा दीपाप्रमाणे दिला
मी सोडून बुडो तरो डुलत वा हा लोकगङगेवर.
काव्यीं सुन्दरता रुचे तुज, न कां काव्याहुनी जीवन !
तें होऊल विशेष हृद्य असतां सौन्दर्यभोजी मन,

१८ ऑगस्ट १९२६

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:23.1100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Reconcile the balance

  • शिलकीचा मेळ घालणे 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रावण महिन्यांत महादेवाच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक कां करावा? त्याचे पुण्य काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site