TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|तुटलेले दुवे म्हणजेच सुनीताञ्जली|
मार्गीं तू दिसतां अचानकपण...

तुटलेले दुवे - मार्गीं तू दिसतां अचानकपण...

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


तुटलेले दुवे
मार्गीं तू दिसतां अचानकपणें अस्वस्थ झालों मनीं,
किञ्चित श्रान्त अशा मुखावर तुझ्या आनन्द होता नवा,
होतों कांपत मी फिटूनि मनिंची गेली जरी वानवा,
होतों सस्मित मी असूनि हृदयीं ती चोरटी टोचणी.
मीं तूतें पुशिलें त्यजूनि सलगी सभ्य गृहस्थापरी,
“ही सारी प्रभुची कृपा ! बरं असे ना ?” बोलुनी ऊङग्रजी;
तू साभार लगेच ऊत्तर दिलें “झाली दुरी काळजी” -
काही शब्द न ये पुढे, जणु पडे ओझेंच दोघांवरी,
होतां प्रीति निषिद्ध मी निरविली तीतें जगच्चालका,
आशेच्या तुकडयांसवें निखनिली तीतें जिवाभीतरी;
गेलों बोलूनि, “गोड तोण्ड करण्या द्या द्या मिठाऊ तरी ?” -
आलें ऊत्तर, “या घरीं, असति ते" - ते ? होय, तो मत्सखा !
“मी येतों ” वदलों. “पुन्हा कधितरी - मानूं नका वाकुडें ”-
माझे मित्र असूनि ते ऊभयता - मी ऐकला यापुढे !

५ ऑगस्ट १९२१

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:25.2170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

करा

  • पु. मणि . ' बारिक करे ' - बाबारो ३ . १६९ . ( करक ) 
  • पु. कर्‍हा पहा . जोंधळा , बाजरी वगैरेच्या कणसावर पाऊस पडून दाण्यास येणारा मोड , अंकुर . 
  • पु. ( गो .) पावसांत पडणारी गार . ( सं . करक = गार ) काकडी खाणें यावेळीं होणार्‍या आवाजानें युक्त ; करकरां पहा . ( ध्व .) 
  • f  Scum or film on the surface of water. 
RANDOM WORD

Did you know?

संत ज्ञानेश्वरांनि हे म्हटले आहे का ?
Category : Vedic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site