TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय ९९

बृहत्संहिताः - अध्याय ९९

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


करणगुणाध्यायः

वववालवकौलव ( बवबालवकौलब) तैतिलाख्यगरवणिजविष्टिसंज्ञानाम् । पतयः स्युः इन्द्रकमलजमित्रार्यमभूश्रियः सयमाः ॥१॥

कृष्णचतुर्दश्यर्धाद् धुवाणि शकुनिश्चतुष्पदं नागम् । किंस्तुघ्नमिति च तेषां कलिवृषफणिमारुताः पतयः ॥२॥

कुर्याद् ववे ( बवे) शुभचरस्थिरपौष्टिकानि धर्मक्रियाद्विजहितानि च वालव ( बालव) आख्ये । संप्रीतिमित्रवरणानि च कौलवे ( कौलबे) स्युः सौभाग्यसंश्रयगृहाणि च तैतिलाख्ये ॥३॥

कृषिबीजगृहाश्रयजानि गरे वणिजि धुवकार्यवणिग्युतयः । न हि विष्टिकृतं विदधाति शुभं परघातविषादिषु सिद्धिकरम् ॥४॥

कार्यं पौष्टिकमौषधादि शकुनौ मूलानि मन्त्राः तथा । गोकार्याणि चतुष्पदे द्विजपितृन् उद्दिश्य राज्यानि च नागे स्थावरदारुणानि हरणं दौर्भाग्यकर्माण्यतः किंस्तुघ्ने शुभमिष्टि ( इष्ट) पुष्टिकरणं मंगल्यसिद्धिक्रियाः ॥५॥

लाभे तृइतीये च शुभैः समेते पापैः विहीने शुभराशिलग्ने । वेध्यौ च कर्णावमरेज्यलग्ने पुष्येन्दुचित्राहरिपौष्णभेषु ॥६॥

रोहिण्युत्तररेवतीमृगशिरोमूलानुराधामघा- हस्तस्वातिषु षष्ठतौलिमिथुनेषूद्यत्सु पाणिग्रहः । सप्ताष्टान्त्यबहिःशुभैरुडुपतावेकादशद्वित्रिगे क्रूरैः त्र्यायषडष्टगैः न तु भृगौ षष्ठे कुजे चाष्टमे ॥७॥

दंपत्योः द्विनवाष्टराशिरहिते चारानुकुले रवौ चन्द्रे चार्ककुजार्किशुक्रवियुते मध्येऽथवा पापयोः । त्यक्त्वा च व्यतिपातवैधृति ( वैधृत) दिनं विष्टिं च रिक्तां तिथिं क्रूराहायनपौषचैत्र ( चैत्रपौष) विरहे लग्नांशके मानुषे ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:46.1270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अलगुजें

 • न. 
 • एक प्रकारचा पांवा . हें वाद्य बांबूचें किंवा धातूच्या नळीचें असतें . लांबी वीतभर व जाडी पायाच्या आंगठ्याएवढी असते . एक बाजू बंद असून तिला बारीक भोंक ठेवतात . दुसर्‍या बाजूस तिरकस खाप पाडून पायरी करतात व त्यांत गाबडी बसवून वाजविण्यासाठीं चीर ठेवितात . तोंडापासून चार बोटांवर वाटाण्याच्या आकाराचीं सहा भोंकें समान अंतरावर पाडतात . तोंडापासून तीन बोटांवर चौकोनी भोंक ठेवितात . तेथपर्यंत गाबडीचा तुकडा एकचतुर्थांश भोंक शिल्लक राहील इतका असतो . विरुध्द बाजूस पहिल्या व दुसर्‍या भोंकाच्या मध्यावर एक भोंक ठेवतात . शिंपी तोंडात धरुन फुंकले म्हणजे नळी वार्‍यानें भरते व हाताचीं बोटें भोंकांवर ठेवून इच्छित स्वर काढून हवें तें गीत वाजवितात . बांसरी , मुरली हींहि याच जातींतील वाद्यें आहेत . 
 • A sort of pipe or flagelet. 2 The bands of tape or cloth connecting, over the horse's back, the two sides or quilted cases composing a खोगीर. 
 • n  A sort of pipe. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

पूजेचे प्रकार कोणकोणते स्पष्ट करावेत.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.