TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|वराहमिहीरस्य बृहत्संहिताः|
अध्याय ६६

बृहत्संहिताः - अध्याय ६६

’बृहत्संहिता’ ग्रंथात वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडळाची रचना, वृक्ष आयुर्वेद इ. विषय अंतर्भूत आहेत.


हस्तिलक्षणाध्यायः

मध्वाभदन्ताः सुविभक्तदेहा । न चौपदिग्धा न ( दिग्धाश्च) कृशाः क्षमाश्च । गात्रैः समैश्चापसमानवंशा । वराहतुल्यैः जघनैश्च भद्राः ॥१॥

वक्षोऽथ कक्षावलयः श्लथाश्च । लंबौदरः त्वग् बृहती गलश्च ॥स्थूला च कुक्षिः सह पेचकेन । सैंही च दृग् मन्दमतंगजस्य ॥२॥

मृगाः तु ह्रस्वाधरवालमेढ्राः तन्वंघ्रि ( तन्वंह्रि) कण्ठद्विजहस्तकर्णाः । स्थूलेक्षणाश्चेति यथोक्तचिह्नैः संकीर्णनागा व्यतिमिश्रचिह्नाः ॥३॥

पंचौन्नतिः सप्त मृगस्य दैर्घ्यम् अष्टौ च हस्ताः परिणाहमानम् । एकद्विवृद्धावथ मन्दभद्रौ संकीर्ननागोऽनियतप्रमाणः ॥४॥

भद्रस्य वर्णो हरितो मदश्च ( मद्स्य) मन्दस्य हारिद्रकसन्निकाशः । कृष्णो मदश्चाभिहितो मृगस्य संकीर्णनागस्य मदो विमिश्रः ॥५॥

ताम्रोष्ठतालुवदनाः कलविंकनेत्राः स्निग्ध ऊनताग्रदशनाः पृथुलायतास्याः । चापौन्नतायतनिगूढनिमग्नवंशाः तन्वेकरोमचितकूर्मसमानकुंभाः ॥६॥

विस्तीर्णकर्णहनुनाभिललाटगुह्याः कूर्मौन्नतद्विनवविंशतिभिः नखैश्च । रेखात्रयौपचितवृत्तकराः सुवाला धन्याः सुगन्धिमदपुष्करमारुताश्च ॥७॥

दीर्घांगुलिरक्तपुष्कराः सजलांभोदनिनादबृंहिणः । बृहदायतवृत्तकन्धरा धन्या भूमिपतेः मतंगजाः ॥८॥

निमर्द ( निर्मदा) अभ्यधिकहीननखांगान् कुब्जवामनकमेषविषाणान् । दृश्यकोशफलपुष्करहीनान् श्यावनीलशबलासिततालून् ॥९॥

स्वल्पवक्त्ररुहमत्कुणषण्ढान् । हस्तिनीं च गजलक्षणयुक्ताम् । गर्भिणी च नृपतिः परदेशं । प्रापयेदतिविरूपफलाः ते ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:51:30.3430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कोंराळ जमीन

  • स्त्री. ( डांग प्रांतीतील ) तांबडसर अशी निकस जमीन ही टेकड्यांच्या पायथ्यांशी असतें . कोराळें पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

जेवण उष्टे सोडून अन्नाचा अपमान करणार्याला विविध शास्त्र, पुराणात काय शिक्षासांगितली आहे कृपाया संदर्भासह स्पष्ट करणे .
Category : Vedic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.