TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - ग्रन्थकर्तृप्रशस्तिः

मानसागरी - अध्याय ५ - ग्रन्थकर्तृप्रशस्तिः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


ग्रन्थकर्तृप्रशस्तिः

आसीद्गुर्जरमण्डले द्विजवरः शाण्डिल्यगोत्रोद्भवः श्रीमद्याजिकवंशमण्डनमणिर्ज्योतिर्विदामग्रणीः ।

श्रौतस्मार्तरतो जनार्दन इति ख्यातः स्वकीयैर्गुणैस्तत्सूनुर्हरजी दशां स्फुटतरां चक्रेपरायोगिनीम् ॥१॥

भाषाटीकासमाप्तिसमयः ।

अभ्ररसनिधीन्द्वब्दे १९६० फाल्गुनस्यासिते दले ।

त्रयोदश्यां रवेर्वारे ग्रन्थोऽयं पूर्णतां गतः ॥१॥

बालानां सुखबोधाय मानसागरिपद्धतौ ।

वंशीधरेण विदुषा भाषाटीका समापिता ॥२॥

इति मानसागरी पद्धतिः समाप्ता ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-04-03T23:56:45.7670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अवघे कामांत थोडें जाणितो, बहुधा तो उपयोगी नसतो

  • ज्याला एकाहि कामाची पूर्ण माहिती नसून अनेक गोष्टींची अर्धवट माहिती असते तो मनुष्य निरुपयोगी असतो. तु ० -A rolling stone gathers no moss. 
RANDOM WORD

Did you know?

रुक्मिणीस्वयंवर पोथीची पारायणे केली असता मुलींची लग्ने लवकर जमतात, हे खरे आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.