संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - संध्यादशाफलम्

मानसागरी - अध्याय ५ - संध्यादशाफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


अथ संध्यादशाफलम्

तत्रादौ रविसन्ध्याफलम् ।

संध्या दिनेशस्य विपाककाले धनागमं शौर्यनरेन्द्रसौख्यम् ।

धर्मोद्यमं सौख्यमतीवं तीक्ष्णं भूपादिसौख्यं विभवादिमानम् ॥१॥

प्रचण्डवित्तं स्वकुलाधिकार्म सुवर्णताम्राश्वरथादिकाप्तिः ।

आरोग्यता विद्रुमरत्नलाभं प्राप्नोति कीर्ति रिपुसंक्षयं च ॥२॥

तुङ्गदिसंस्थः फलमेव सन्ध्या नीचारितस्थो अशुभं फलं च ।

तदर्थनाशं पितृबन्धुहानिं त्दृदक्षिपीडाकरपित्तरोगम् ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 03, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP