संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - भौमसंन्ध्यादशाफलम्

मानसागरी - अध्याय ५ - भौमसंन्ध्यादशाफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


स्वपाककाले धरणीसुतस्य संध्यामवाप्नोति महाप्रतापम् ।

चौर्य हविस्तस्करपापकर्मा दोर्दण्डतेजोरनुसाहसश्च ॥१॥

नृपेश्वराः शस्त्रविषाग्निकर्मनेतारसूर्यानृपकूलधर्मैः ।

कान्तादिकार्यः सततार्थलाभं हेमाङ्गनाताम्रहिरण्यलाभदा ॥२॥

मतिं च पूर्वाकटुकैः कषायै रसैः कुमन्त्रैः कुजनेषु शक्तिः ।

स्वभ्रातृबन्धुस्वजनार्थनाशं दाहानुजः शोणितपित्ततेच्छया ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 03, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP