TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - शुक्रमहादशान्तर्दशाफलम्

मानसागरी - अध्याय ५ - शुक्रमहादशान्तर्दशाफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


शुक्रमहादशान्तर्दशाफलम्

शौर्य गीतिरतिप्रमोदविभवो द्रव्यान्नपानाम्बुदः

स्त्रीरन्तं मतिमन्महोपकरणैरर्थाश्च नानाविधाः ।

स्वाध्यायौषधमन्त्रशिल्पकरणैरर्थस्य सिद्धिर्भवेत्

सौख्यं चक्षुविकारभोजनरुचिः ख्यातिः प्रतापोन्नतिः ॥१॥

शुक्रमध्ये शुक्रफलम् ।

लाभः स्वान्तरगे शुक्रे स्त्रीसङ्गो धर्मजं सुखम् ।

अभिलाषार्थयुक्तश्च कीर्तिकौशल्ययुग्भवेत् ॥२॥

शुक्रमध्ये रविफलम् ।

नेत्रगण्डभवै रोगैः पीड्यते नृपबान्धवैः ।

उत्पातश्च महद्दुःखं शुक्रस्यान्तर्गते रवौ ॥३॥

शुक्रमध्ये चन्द्रफलम् ।

उद्वेगोऽकुशलं हानिरश्वादीनां धनक्षयः ।

बहुक्लेशं मनोदुःखं शुक्रस्यान्तर्गते विधौ ॥४॥

शुक्रमध्ये भौमफलम् ।

नखोदरशिरोव्याधिः कलहो बन्धुसंक्षयः ।

दौर्बल्यं च शरीरस्य कुजे शुक्रदशां गते ॥५॥

शुक्रमध्ये बुधफलम् ।

धनं धान्यं सुखं लाभो मानो धर्मो यशः सुखम् ।

महाजनेन सौहार्द शुक्रस्यान्तर्गते बुधे ॥६॥

शुक्रमध्ये शनिफलम् ।

वृद्धस्त्रीगमनं पीडा पुत्रनाशो विपत्पदम् ।

शत्रुनाशः सुत्दृत्प्राप्तिः सौरे शुक्रदशां गते ॥७॥

शुक्रमध्ये गुरुफलम् ।

धनधान्यसमृद्धिश्च धर्मशीलसुखानि च ।

स्त्रीसुखं कीर्तिमाप्नोति गुरौ शुक्रदशां गते ॥८॥

विदेशगमनं बन्धुद्वेषः सङ्गमशुद्धयः ।

स्ववंशनाशमाप्नोति राहौ शुक्रदशां गते ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-04-03T21:18:28.6670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खस्‍सणें

  • खस्‍से हाडा पर न खस्‍से खाडा 
  • कितीहि हाडे खस्‍त केली तरी खाडा भरत नाही. कितीहि कष्‍ट केले तरी पोटाची खळगी भरत नाही. अत्‍यंत कष्‍ट करूनहि संसाराचा गाडा रेटत नाही. 
RANDOM WORD

Did you know?

भीमा माहात्म्य हा ग्रंथ उपलब्ध होइल का?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site