संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - सन्ध्यादशाविधिः

मानसागरी - अध्याय ५ - सन्ध्यादशाविधिः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


परमायुर्दशांशा च स्फुटं सन्ध्या भवेत्ततः ।

स्वलग्नाधिपतेरादौ ततोऽन्येषु ग्रहेषु च ॥१॥

यावद्वर्षाणि चन्द्रस्य दशा विंशोत्तरीमते ।

तावद्वर्षप्रमाणा च संध्या भवति निश्चितम् ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 03, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP