TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - केतोरुपदशाफलम्

मानसागरी - अध्याय ५ - केतोरुपदशाफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


केतोरुपदशाफलम्

धननाशोपघातश्च विदेशे दुःखपूरितम् । सर्वत्र विफलं विन्द्यातकेतोरुपदशां शिखी ॥१॥

अर्थ चतुष्पादहानिर्नेत्ररोगः शिरोव्यथा । श्लेष्मभीत्यर्थहानिश्च केतोरुपदशां भृगुः ॥२॥

मित्रस्वजनजोद्वेगो ह्यल्पमृत्युः पराजयः । भोजनं क्रतुहीनं च केतोरुपदशां रवौः ॥३॥

अन्नपानादिनाशं च व्याधितस्य च विभ्रमः । मिष्टान्नभोजनप्राप्तिः केतोरुपदशां शशी ॥४॥

वह्नेः शत्रो रणे भीतिर्वातकष्टभयं नृपः । कुधान्यं मत्स्यमांसानि केतोरुपदशां कुजः ॥५॥

शत्रुतो हि भयं स्त्रीणां नीचेभ्योऽधिकपीडनम् । बुभुक्षितं पराधीनं केतोरुपदशां तमः ॥६॥

विवादं धनहानिश्च वस्त्रमंत्रादिनाशनम् । केतोरुपदशां जीवो रुक्षधान्यादिभोजनम् ॥७॥

वस्त्रान्नपानहानिश्च सुखमाश्रमपीडनम् । गोमहिष्यादिनाशं च केतोरुपदशां शनिः ॥८॥

शत्रुपीडा महोद्वगो विद्याबन्धुधनक्षयः । केतोरुपदशायां हि केतुः सौम्यस्य संशयः ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-04-03T21:28:09.4670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आधी आईची सून, मग सासूची सून

  • मुलीला प्रथम आईच्या घरी वळण लागते. याकरितां मुलगी जर प्रथम आईच्या घरी सुनेसारखी नीट वागेल तर तिला सासरी अडचण पडणार नाही. अधीं पहा. 
RANDOM WORD

Did you know?

I'm not able to locate this Mahakurma PuraNa vAkhya
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.