संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - नक्षत्रायुःकरणम्

मानसागरी - अध्याय ५ - नक्षत्रायुःकरणम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


नक्षत्रायुःकरणम् ।

जन्मऋक्षगतनाडिकागणो विंशताधिकशतेन १२० गुण्यते ।

भज्यते नवति ९० संख्यया ततो लब्धशुद्धपरमायुषः स्फुटः ॥१॥

अपरप्रकारः ।

परमायुः प्रमाणेन गणयेद्नतनाडिकाः ।

नक्षत्रस्य हरेद्भागं नवप्राप्तं विशोधयेत् ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 03, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP