संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - अन्तर्दशाकरणम्

मानसागरी - अध्याय ५ - अन्तर्दशाकरणम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


अन्तर्दशाकरणम् ।

दशा दशाहता कार्या नवभिर्भागमाहरेत् ।

यल्लब्धं तद्भवेन्मासस्त्रिंशद्गुणितं दिनं भवेत् ॥१॥

उपदशाकरणम् ।

अन्तर्दशाऽहर्गण एव गुण्यः स्वमूलवर्षैश्च दशाष्टभक्तः १०८ ।

पुनः पुनः षष्टि ६० गुणावशेषे दिनादयश्चोपदशाक्रमोऽयम् ॥१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 03, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP