संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - चन्द्रचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - चन्द्रचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


पूर्णिमायां तु यदृक्षं तदादौ त्रीणि मस्तके । मुखे त्रीणि भुजे षट्कं त्दृदि त्रीण्युदरे त्रयम् ॥१॥

गुह्ये त्रीणि पदे षट्कं न्यसेच्चन्द्रस्य सर्वदा । यावत्स्वजन्मनक्षत्रं गणनीयमिति क्रमात् ॥२॥

अर्थासिद्धिर्न वृत्तश्रीः कुशलमद्भुतं शुभम् । मार्गमृत्युं श्रियं क्षेममिति चन्द्रफलं वदेत् ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 29, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP