TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - भद्रयोगफलम्

मानसागरी - अध्याय ४ - भद्रयोगफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


भद्रयोगफलम्

शार्दूलप्रतिमानभो द्विपगतिः पीनोरुवक्षःस्थलो

लम्बापीनसुवृत्तबाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छ्रयः ।

कामी कोमलसूक्ष्मरोमनिचयैः संरुद्धगण्डस्थलः

प्राज्ञः पङ्कजगर्भपाणिचरणः सत्त्वाधिको योगवित् ॥१॥

शङ्घासिकुञ्जरगदाकुसुमेषुकेतुचक्राब्जलाङ्गलसुचिह्नितपाणिपादः ।

यात्रा गजेन्द्रमदवारिकृतार्दभूमिसत्कुङ्कुमप्रतिमन्धतनुः सुघोषः ॥२॥

संभूंयुगोतिमनिमान्खलुशास्त्रवेत्ता मानोपभोगसहितोऽपि निगूढ्गुह्यः ।

सत्कुक्षिधर्मनिरतनससललाटपट्टो धीरोभवेदसितकुञ्चितकेशपाशः ॥३॥

स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु स्वजनं प्रति न क्षमी ।

भुज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजनैः परैः ॥४॥

भारं तुलायां तुलयेत्प्रयत्नैः श्रीकान्यकुब्जाधिपतिर्भवेत्सः ।

भद्रोद्भवः पुत्रकलत्रसौख्यो जीवेन्नृपालः शरदामशीतिः ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-28T22:15:12.3170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मन तुटणें

  • वीट येणें 
  • आवडेनासें होणें 
  • मनांत कंटाळा, अप्रीति उत्पन्न होणें 
  • मन पराड्मुख होणें 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

कोणत्याही पूजेसाठी गणपती म्हणून चिकणी सुपारीला महत्व आहे, मग बाकीच्यांना कां नाही?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site