संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - वेशियोगफलम्

मानसागरी - अध्याय ४ - वेशियोगफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


उच्चेष्टवचाः स्मृतिमान्योगयुतो निरीक्षते तिर्यक् । पूर्वशरीरे पृथुलस्तुच्छगतिः सात्त्विको वेशौ ॥१॥

धृतिसत्यबुद्धियुक्तो भवति गुरुर्वेशिगो रणे शूरः । ख्यातो गुणवानार्यः शूरो भार्गवे पुरुषः ॥२॥

प्रियभाषां रुचिरतनुर्वेशः स्याद्वा बुधे पराज्ञकृत् । संग्रामे विख्यातो भूमिसुते सूतगुणवानपि ख्यातः ॥३॥

वणिक्कलास्वभावः स्यात् परद्रव्यापहारकः । गुरुद्वेषी शनिः सूर्यो सोमो वेशिः शनैश्चरे ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 29, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP