TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - नक्षत्रविचारः

मानसागरी - अध्याय ४ - नक्षत्रविचारः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


नक्षत्रविचारः

जन्मभं जन्मनक्षत्रं दशमं कर्मसंज्ञकम् । एकोनविंश आधानं त्रयोविंशविनायकम् ॥१॥

अष्टादशं च नक्षत्रं सामुदायिक संज्ञितम् । सांघातिकं च विज्ञेयमृक्षं षोडशसंख्यया ॥२॥

मृत्युः स्याज्जन्मभे विद्धे कर्मभे क्लेशमेव च । आधानर्क्षे प्रकाशः स्याद्विनाशे बन्धुविग्रहः ॥३॥

सामुदायिकभे विद्धे कष्टं हानिः सघातिके । जातिभे कुलनाशं च बन्धनं चाभिषाङ्कभे ॥४॥

एतेषु नक्षत्रेषु यात्राविवाहादिमाङ्गल्यकार्ये वर्ज्यम् ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-30T04:59:05.9670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गोमा

  • पु. १ इच्छित वस्तूविषयीं उदासीनपणाचें किंवा नावडतेपणाचें ढोंग दाखविणें ; ज्याविषयीं उत्तम माहिती आहे त्याबद्दलचें अज्ञानपणाचें मिष . ( क्रि० करणें ; लावणें ). २ मोठेपणाचा डौल ; आव . ३ ढोंग ; बतावणी . 
  • ०गणेश दरवाजा - ( मोंगली अंमलांतील एका चतुर भिक्षेकर्‍याच्या गोष्टीवरून हा पितळी दरवाजा नांवाच्या वेशीवर बसून मालावर बेपरवाना जकात घेई ) आढयताखोर ; स्वत : स उत्कट इच्छा असून दुसर्‍याकडून आग्रह करून घेणारा . 
  • पितळी दरवाजा - ( मोंगली अंमलांतील एका चतुर भिक्षेकर्‍याच्या गोष्टीवरून हा पितळी दरवाजा नांवाच्या वेशीवर बसून मालावर बेपरवाना जकात घेई ) आढयताखोर ; स्वत : स उत्कट इच्छा असून दुसर्‍याकडून आग्रह करून घेणारा . 
  • गोमाजी 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मनुष्य देहाचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.