संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - भृगुचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - भृगुचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


यस्मिनृक्षे भवेच्छुकस्तदादौ च चतुः शिरे । कण्ठे च त्दृदये ( उरगे ) पञ्च त्रि गुह्ये पञ्च जङ्घयोः ॥१॥

त्रीनि द्वे च पदे दद्यात्फलं जन्मर्क्षयावतः । शिरो राज्यं धनं कण्ठे त्दृदये सौख्यमेव च ॥२॥

शत्रुभीतिर्भवेद्ग्रुह्ये जङ्घायामिष्टभोजनम् । पादे च सुखसंप्राप्तिः शुक्रचक्रे क्रमेण च ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 30, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP