TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - त्रिनाडीचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - त्रिनाडीचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


त्रिनाडीचक्रम्

आर्द्राद्यं विलिखेच्चक्रं मृगान्तं च त्रिनाडिकम् । भुजङ्गसदृशाकारं मध्ये मूलं प्रतिष्ठितम् ॥१॥

यद्दिने एकनाडिस्थाश्चन्द्रनामर्क्षभास्कराः । तद्दिनं वर्जयेत्तस्य विवादे विग्रहे रणे ॥२॥

रोगिणो जन्मऋक्षस्य एकनाड्यां यदा शशी । तदा पीडा विजानीयादष्टप्राहरकी ध्रुवम् ॥३॥

रोगिणो जन्मऋक्षस्य एकनाड्यां यदा रविः । यावदृक्षं भवेद्भोग्यं तावत्पीडां विनिर्दिशेत् ॥४॥

रोगिणो जन्मऋक्षस्य एकनाड्यां यदा भवेत् ॥ जन्मऋक्षं रविश्चन्द्रस्तदा मृत्युं समादिशेत् ॥५॥

जन्मऋक्षं रविश्चन्द्रो भवेद्यादि कथञ्चन । अन्यास्त्वन्यासु नाडीषु तदा नीरोगिता भवेत् ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-30T04:54:35.6770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बेशाक

  • नस्त्री . शाकबेशाक ह्या शब्दाबद्दल मराठे वगैरे अडाणी लोकांच्या तोंडी असलेला शब्द . 
  • स्त्री. न . १ अनिश्चितपणा ; शंका कुशंका ; डळमळीतपणा ; अनियमितपणा ; चुका ; दोष . २ विलक्षणपणा ; अद्‍भुतता ; अलौकिकता ( एखादी गोष्ट , विधान , दस्तऐवज या संबंधीं ). ३ शंका निरसन ; खात्री ; निश्चय ; निकाल . ४ उहापोह ; चर्चा . ते याद तुम्हाकडे येणार ; त्याजवर शाक - बे - शाक होय नव्हे होऊन सलाह जाणार . - राज ७ . ८२ . जें कांहीं लिहिलें त्याची पारख होऊन - शाकबेशाक वेळचेवेळेस होऊन सत्य काय - तें निघत जाईल - इनाम १२६ . - वि . क्रिवि . १ डळमळीत ; अनिश्चित . २ निश्चित ; निःसंशय . [ अर . शाक्क द्वि . ] 
  • स्त्री. न . १ अनिश्चितपणा ; शंका कुशंका ; डळमळीतपणा ; अनियमितपणा ; चुका ; दोष . २ विलक्षणपणा ; अद्‍भुतता ; अलौकिकता ( एखादी गोष्ट , विधान , दस्तऐवज या संबंधीं ). ३ शंका निरसन ; खात्री ; निश्चय ; निकाल . ४ उहापोह ; चर्चा . ते याद तुम्हाकडे येणार ; त्याजवर शाक - बे - शाक होय नव्हे होऊन सलाह जाणार . - राज ७ . ८२ . जें कांहीं लिहिलें त्याची पारख होऊन - शाकबेशाक वेळचेवेळेस होऊन सत्य काय - तें निघत जाईल - इनाम १२६ . - वि . क्रिवि . १ डळमळीत ; अनिश्चित . २ निश्चित ; निःसंशय . [ अर . शाक्क द्वि . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

सत्यनारायण पूजेला धर्मशास्त्रीय आधार आहे काय? हे व्रत किती पुरातन आहे?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.