संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - चेष्टाबलम्

मानसागरी - अध्याय ४ - चेष्टाबलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


याम्योदक्स्थद्युचरविचरार्द्धेन युक्ताचलोच्चान्मध्ये स्पष्टादधिकवपुषि न्यूनको वर्जिताश्च ।

ऊह्यात्स्पष्टग्रहमतिभवेत्तच्च चेष्टाप्यकेन्द्रं

षड्राशिभ्योऽधिकमपनयो मण्डलावृषकास्यम् ॥

कृत्वा लिप्तासतहतगजाभिः १०८०० रामं ( ? ) फलं यत्

चेष्टावीर्य तदिह गदितं हारिके बुद्धिवृद्धयै ॥१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 02, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP