TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - अनफायोगफलम्

मानसागरी - अध्याय ४ - अनफायोगफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


अनफायोगफलम्

चौरः स्वामी दृप्तः स्ववशी मानी रणोत्कटः सेर्ष्यः । क्रोधात्संपत्साध्यः सुतनुः कुजोऽनफायां प्रगल्भश्च ॥१॥

गन्धर्वो लेख्यपटुः कविः प्रवक्ता नृपाप्तसत्कारः । रुचिरः सुभगोऽनफायां प्रसिद्धकर्मा विबुधश्च भवेत् ॥२॥

गंभीरः सन्मेधा चानुयुतो बुद्धिमान् नृपाप्तयशाः । अनफायां त्रिदशगुरौ संजातः सत्कविर्भवति ॥३॥

युवतीनामतिसुभगः प्रणयः क्षितिपस्य गोपतिः कान्तः । कनकसमृद्धश्च पुमाननफायां भार्गवे भवति ॥४॥

विस्तीर्णभुजः सुभगो गृहीतवाक्यश्चतुष्पदसमृद्धः । दुर्वनितागणभोक्ता गुणसहितः पुत्रवान्रविजे ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-28T23:34:24.6100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उडाला तर कावळा नि बुडाला तर बेडूक

  • १. एखादी गोष्ट कोणत्या स्वरूपाची आहे हे आपणांस कळत नसेल तर थोडा वेळ वाट पाहिली असतां ती आपले स्वरूप आपल्या गुणांवरून लवकरच प्रकट करते. एखादा प्राणि कोण आहे हे दुरून दिसले नाही किंवा दोन प्राणी दुरून सारखे दिसले तरी त्यातील जो उडेल तो कावळा व पाण्यात उडी टाकील तो बेडूक, हे त्यांच्या स्वाभाविक वर्तनावरून लवकरच कळून येते. २. परिणाम काहीहि झाला तरी तो उपयुक्तच. ‘गाजराची पुंगी०’ याप्रमाणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

How I do save the text on my computer?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.