संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - दृष्टिकी अन्यरीति

मानसागरी - अध्याय ४ - दृष्टिकी अन्यरीति

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


नृबेऽक्षिपे च रुपकं १ चतुष्पदाप्ययोर्बलम् ।

न कीटभेन किंचन स्फुटं भवेत्ततो बलम् ॥१॥

जलभचतुष्पदकीटभसंज्ञा सुखदशमास्तंगतबलवन्तः ।

जिनजिनसप्तमगा बलास्तितद्विनरागैरनुपातविधिपातः ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 02, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP