संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - अथायनबलम्

मानसागरी - अध्याय ४ - अथायनबलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


क्रान्तिः सौम्या स्वमिह परमापक्रमे दक्षिणार्थ शुक्रादित्याकृत सुतमरुत्पूजितानां विधेयः ।

व्यस्ताशीतद्युतिरविजयोस्तस्य नित्यं विधेया रामभ्यस्ता तदनु परमापक्रमेणोप्यपेताम् ॥१॥

ग्राह्यं राशिप्रभृतिचपलं मोरकीभूतमेतव्द्योमाकाशं द्विरदखकुभि १०८०० र्भाजयेदायनं स्यात् विघ्नं ।

भानोरयनजबलं पक्षवीर्यस्तथेन्दोर्युद्धे चेष्टाविवरविहितं खेटवीर्यान्तरं हि ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 02, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP