TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - सर्वतोभद्रचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - सर्वतोभद्रचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


सर्वतोभद्रचक्रम्

अथातः संप्रवक्ष्यामि चक्रं त्रैलोक्यदीपकम् । विख्यातं सर्वतोभद्रं सद्यः प्रत्ययकारकम् ॥१॥

एकवेधे भवेद्युद्धं युग्मवेधे धनक्षयः । त्रिवेधेन भवेद्भङ्गो मृत्युश्चैव चतुर्ग्रहैः ॥२॥

एकादिक्रूरवेधेन फलं पुंसां प्रजायते । उद्वेगश्च तथा हानी रोगो मृत्युः क्रमेण च ॥३॥

भ्रमो ऋक्षेऽक्षरे हानिः स्वरे व्याधिर्भयं तिथौ । राशिवेधे महाविघ्नं पञ्चवेधे न जीवति ॥४॥

अर्कवेधे मनस्तापो द्रव्यहानिस्तु भूसुते । रोगपीडाकरः सौरी राहुः केतुश्च विघ्नदौ ॥५॥

चन्द्रो मिश्रफलं पुंसां रिपुश्चैव तु भार्गवे । बुधवेधे भवेत्प्रज्ञा जीवः सर्वफलप्रदः ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-30T04:56:00.1800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

prosecute

  • चालवणे 
  • खटला भरणे, अभियोजित करणे 
  • चालू ठेवणे 
  • (as studies) चालू करणे 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

वास्तुशास्त्र पाहणे कितपत विश्वासार्ह आहे? त्याचे परिणाम जाणवतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site